Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Undersöka Conformational Dynamics av ​​membranproteiner På plats Med Site riktad Fluorescens märkning
 
Click here for the English version

Undersöka Conformational Dynamics av ​​membranproteiner På plats Med Site riktad Fluorescens märkning

Article DOI: 10.3791/2627-v 11:55 min May 29th, 2011
May 29th, 2011

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi kommer att beskriva en metod som mäter kinetik av jon transport av membranproteiner tillsammans platsspecifik analys av konformationsändringar använda fluorescens på enskilda celler. Denna teknik kan anpassas till jonkanaler, transportörer och pumpar jon och kan användas för att bestämma avståndet begränsningar mellan protein subenheter.

Tags

Cellbiologi membranprotein två elektroder spänning-clamp biofysik platsspecifika fluoroforen märkning mikroskopi konformationsanalys dynamik
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter