Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology
Author Produced

This content is Open Access.

DNA-extraktion från paraffininbäddad Material för genetiska och epigenetiska Analyser
 
Click here for the English version

DNA-extraktion från paraffininbäddad Material för genetiska och epigenetiska Analyser

Article DOI: 10.3791/2763-v 13:33 min March 26th, 2011
March 26th, 2011

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denna video visar protokoll för DNA-extraktion från formalinfixerade paraffininbäddade material. Detta är en flerdagars förfarande där vävnadssnitt är avparaffinerade med xylen, uppblött med etanol och behandlas med proteinas K för att rena och isolera DNA för efterföljande genspecifika eller genom hela analysen.

Tags

Genetik 49 DNA-extraktion paraffininbäddade vävnader fenol: kloroform utvinning genetisk analys epigenetiska analys
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter