Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Isolering av brystkjertelen Epitelceller fra Tredimensjonal Mikset celle Spheroid Co, kultur
 
Click here for the English version

Isolering av brystkjertelen Epitelceller fra Tredimensjonal Mikset celle Spheroid Co, kultur

Article DOI: 10.3791/3760 07:27 min
April 30th, 2012

Chapters

Summary April 30th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En enkel metode er beskrevet for å analysere effekter av vev fibroblaster på tilknyttede epitelceller. Kombinasjonen av denne metoden og tre-dimensjonale vevskultur kan lette analysen av cellene etter isolasjon fra 3D. Teknikken er aktuelt å celler med varierende malignt potensial, slik systematisk studie av effekten av tumor-assosierte stroma på kreftcellene.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter