Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Nucleofection av Rodent neuroblasts å studere neuroblast Migration
 

Nucleofection av Rodent neuroblasts å studere neuroblast Migration

Article doi: 10.3791/50989
November 12th, 2013

Summary November 12th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Neuroblast migrasjon er et viktig skritt i postnatal neurogenesis. Protokollen er beskrevet her kan brukes til å undersøke hvilken rolle kandidat regulatorer av neuroblast migrasjon ved å bruke DNA / liten hårnål RNA (shRNA) nucleofection og en 3D migrasjon analysen med neuroblasts isolert fra gnager postnatal rostral migrasjonsstrømmen.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter