Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Poolade CRISPR-baserade genetiska skärmar i däggdjursceller
 
Click here for the English version

Poolade CRISPR-baserade genetiska skärmar i däggdjursceller

Article DOI: 10.3791/59780-v
September 4th, 2019

Chapters

Summary September 4th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

CRISPR-Cas9 teknik ger en effektiv metod för att exakt redigera däggdjur arvsmassan i någon celltyp och representerar ett nytt sätt att utföra genomomfattande genetiska skärmar. Ett detaljerat protokoll som diskuterar de steg som krävs för lyckad prestanda av poolade genomhela CRISPR-Cas9 skärmar finns här.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter