Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

A subscription to JoVE is required to view this content.

Poolade CRISPR-baserade genetiska skärmar i däggdjursceller
 
Click here for the English version

Poolade CRISPR-baserade genetiska skärmar i däggdjursceller

Article DOI: 10.3791/59780-v 09:05 min September 4th, 2019
September 4th, 2019

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

CRISPR-Cas9 teknik ger en effektiv metod för att exakt redigera däggdjur arvsmassan i någon celltyp och representerar ett nytt sätt att utföra genomomfattande genetiska skärmar. Ett detaljerat protokoll som diskuterar de steg som krävs för lyckad prestanda av poolade genomhela CRISPR-Cas9 skärmar finns här.

Tags

Genetik CRISPR-Cas9 sgRNA bibliotek Toronto-knock-out genomomfattande CRISPR screening poolade Drop-out skärmar funktionsgenomik viktiga gener cell Fitness spridning
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter