Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Använda Caenorhabditis elegans för att screena för vävnadsspecifika förkläde interaktioner
 
Click here for the English version

Använda Caenorhabditis elegans för att screena för vävnadsspecifika förkläde interaktioner

Article DOI: 10.3791/61140-v
June 7th, 2020

Chapters

Summary June 7th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

För att studera interaktioner mellan förkläde och förkläde- och förkläde- och substrat utför vi syntetiska interaktionsskärmar i Caenorhabditis elegans med hjälp av RNA-interferens i kombination med milda mutationer eller överuttryck av förkläden och övervakar vävnadsspecifik proteindysfunktion på organismnivå.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter