Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Använda Caenorhabditis elegans för att screena för vävnadsspecifika förkläde interaktioner
 
Click here for the English version

Använda Caenorhabditis elegans för att screena för vävnadsspecifika förkläde interaktioner

Article DOI: 10.3791/61140-v 06:55 min June 7th, 2020
June 7th, 2020

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

För att studera interaktioner mellan förkläde och förkläde- och förkläde- och substrat utför vi syntetiska interaktionsskärmar i Caenorhabditis elegans med hjälp av RNA-interferens i kombination med milda mutationer eller överuttryck av förkläden och övervakar vävnadsspecifik proteindysfunktion på organismnivå.

Tags

Biologi Utgåva 160 Caenorhabditis elegans förkläde genetiska interaktioner proteostas RNAi skärm temperaturkänslig
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter