Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Encyclopedia of Experiments
Encyclopedia of Experiments: Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Montering av vuxna Drosophila-hjärnor

 
Click here for the English version

Montering av vuxna Drosophila-hjärnor: En metod för att förbereda bilder för konfokal avbildning

Article

Transcript

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

- en positivt laddad mikroskopbild, vidhäfta två täckglimtar med tillräckligt avstånd mellan dem för att skapa ett utrymme för Drosophila-hjärnorna att monteras.

Ta bort överflödigt monteringsmedium för att möjliggöra exakt positionering av hjärnorna på glidningen i ett rutnätsmönster med antennloberna uppåt och överbrygga sedan de två täckslirorna genom att vidhäfta en tredje täckglimt över för att täcka hjärnan.

För att fylla i kaviteten, placera monteringsmediet en droppe i taget i kanten av hålrummet och låt det spridas med kapillärrörelse att det inte stör hjärnan.

Försegla håligheten med nagellack och lagra vid negativa 20 grader Celsius i mörkret för att bevara fluorescensen hos färgade vävnader.

I exempelprotokollet kommer vi att montera Drosophila hjärnor för konfokal avbildning av immunstained nervceller.

- För att montera hjärnorna, bygg en brorutschbana. Placera två basskydd ungefär en centimeter ifrån varandra på en positivt laddad glidning.

Placera sedan rutschkanan under ett stereomikroskop och pipetthjärnor i medium i utrymmet mellan omslagsglidningarna.

Aspirera sedan de extra monteringsmedierna från bilden, var noga med att undvika hjärnan. Sedan, veka bort återstående överflödiga monteringsmedier.

Placera sedan en täckslip över hjärnan och använd nagellack för att försegla kanterna det övre täckslipet som är fästa vid baslockets glidningar.

Ladda nu mitthålan med färskt monteringsmedie drop-wise, så att media kan dras under täckspillret genom kapillärverkan.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter