Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Mänskliga neuroendokrin tumör cellinjer som en tredimensionell modell för studiet av mänskliga neuroendokrin tumör Therapy
 
Click here for the English version

Mänskliga neuroendokrin tumör cellinjer som en tredimensionell modell för studiet av mänskliga neuroendokrin tumör Therapy

Article DOI: 10.3791/4218
August 14th, 2012

Chapters

Summary August 14th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterar en enkel agarosöverskikt plattform för att växa 3D flercelliga sfäroider med neuroendokrina cancercellinjer. Denna metod ger ett mycket bekvämt sätt för att undersöka effekten av terapeutiska läkemedel på de neuroendokrina tumörceller. Det kan också hjälpa oss att etablera humana neuroendokrina tumör sfäroiderna för cancerbehandling.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter