Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Förbättrad protokoll för laser mikrodissektion av humana pankreasöar från kirurgiska prover
 
Click here for the English version

Förbättrad protokoll för laser mikrodissektion av humana pankreasöar från kirurgiska prover

Article DOI: 10.3791/50231
January 6th, 2013

Chapters

Summary January 6th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Laser mikrodissektion är en teknik som gör det möjligt att återvinna utvalda celler från små mängder av parenkym. Här beskriver vi ett protokoll för att förvärva mänskliga pankreasöar från kirurgiska prover som skall användas för transcriptomic studier. Vår protokoll förbättrar inneboende autofluorescens av humana betaceller, vilket underlättar deras samling.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter