Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Demonstration av Proteolytic Aktivering av Epithelial Natrium Channel (ENaC) genom att kombinera Aktuella Mätningar med detektion av klyvningsfragment
 
Click here for the English version

Demonstration av Proteolytic Aktivering av Epithelial Natrium Channel (ENaC) genom att kombinera Aktuella Mätningar med detektion av klyvningsfragment

Article DOI: 10.3791/51582-v 08:56 min July 5th, 2014
July 5th, 2014

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Proteolytisk aktivering av den epiteliala natriumkanal (ENaC) heterologt uttryckta i Xenopus laevis-oocyter kan påvisas genom att kombinera strömmätningar med en biotinylering tillvägagångssätt för att undersöka förekomsten av jonkanal klyvningsprodukterna vid cellytan. Funktionellt viktiga klyvningsställen kan identifieras genom användning av riktad mutagenes.

Tags

Biochemistry två-elektrodspänningsklämma elektrofysiologi biotinylering, epiteliala natrium kanal ENaC proteaser proteolytiska kanalaktivering jonkanal klyvningsställen klyvningsfragment
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter