Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

DamID-seq
 
Click here for the English version

DamID-seq: Genome-wide Kartlegging av Protein-DNA Interaksjoner med høy gjennomstrømning Sekvensering av adenin-metylert DNA-fragmenter

Article DOI: 10.3791/53620-v 09:14 min January 27th, 2016
January 27th, 2016

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver her en analyse ved kobling DNA adenin metyltransferase identifikasjon (DamID) til høy throughput sekvensering (DamID-seq). Denne fremgangsmåte gir en høyere oppløsning og et større dynamisk område, og gjør det mulig å analysere DamID-seq data i forbindelse med andre høy gjennomstrømning sekvenseringsdata, for eksempel chip-seq, RNA-seq, etc.

Tags

Molecular Biology DNA adenin metyltransferase identifikasjon (DamID) DamID-seq neste generasjons sekvensering høy gjennomstrømming sekvensering protein-DNA interaksjoner kjernekraft lamina
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter