Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

4.4: Çözeltilerin Genel Özellikleri
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
General Properties of Solutions
 
TRANSKRİPT

4.4: Çözeltilerin Genel Özellikleri

Çevremizdeki okyanus suyu, hava ve benzin gibi birçok yaygın madde, bir çözelti şeklinde bulunur. Tüm çözeltiler, farklı miktarlarda iki veya daha fazla atom veya molekül türünden oluşan maddelerin karışımlarıdır. Her noktasında aynı olmayan bir bileşime sahip karışım heterojen bir karışımdır, oysa her noktasında aynı bileşime sahip karışım homojen bir karışımdır. Homojen karışımı oluşturan bileşenler eşit olarak yayılır ve iyice karıştırılır.

Bir çözelti, bir çözücü ve bir çözünenden oluşan homojen bir karışımdır. Çözücü, çözünenden önemli ölçüde daha büyük bir konsantrasyonda bulunur. Çözünen çözücü içinde çözülür ve bileşenler bir çözelti oluşturmak için kendilerini rastgele dağıtır.

Bir çözeltinin (katı, sıvı veya gaz ) fiziksel hali tipik olarak çözücününkiyle aynıdır. Üç ana çözelti türü vardır; katı çözeltiler, sıvı çözeltiler ve gaz çözeltileri. Çözelti fazı, çözücü fazı ile aynıdır.

Çözelti, her biri çözücü molekülleri ile yakından çevrili, ayrılmış çözünen parçacıkların (moleküller, atomlar ve/veya iyonlar) bir karışımından oluşur. Çözücü ve çözünen, çekici kuvvetler aracılığıyla etkileşime girer. Bu sürece solvasyon denir. Su çözücü olduğunda, işlem hidrasyon olarak bilinir. Çözünme nedeniyle, çözünen moleküller çözelti boyunca dağılmış halde kalır. Suyun çözücü olduğu çözeltilere sulu çözeltiler denir. Örneğin, okyanus suyu, suda çözünmüş farklı tuzların sulu bir çözeltisidir.

Bu metin bu kaynaktan uyurlanmıştır: OpenStax Chemistry 2e, Section 11.1: The Dissolution Process.

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter