Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

3.2: Kimyasal Formüller
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Chemical Formulas
 
TRANSKRİPT

3.2: Kimyasal Formüller

Bir Kimyasal formül, esas olarak elementlerin ve sayıların sembollerini kullanarak, belirli bir kimyasal bileşik veya molekülü oluşturan atomların oranları hakkında bilgi sunar. Bazen tire, parantez, köşeli parantez, virgül, artı ve eksi işaretleri gibi diğer semboller de kullanılır. Bir kimyasal formül, moleküler, ampirik ve yapısal olmak üzere üç tipten biri olabilir.

Moleküler Formül

Moleküler formül, kimyasal semboller (atom türlerini belirtmek için) ve alt simge sayıları (moleküldeki her tür atom sayısını göstermek için) kullanan bir molekülü veya kimyasal bir bileşiği temsil eder. Moleküler formüller ayrıca bileşiklerin isimleri için kısaltma olarak da kullanılabilir.

Bazı elementler, helyum, neon ve argon soy gazları gibi ayrık, bireysel atomlardan oluşur. Bu elementlere monatomik gazlar denir ve sırasıyla He, Ne ve Ar moleküler formülleri ile gösterilirler. Aynı elementin iki veya daha fazla üyesinin kimyasal olarak bağlanmış atomundan oluşan az sayıda element vardır. Örneğin, hidrojen, oksijen ve azot gibi elementler, her biri iki atom içeren diatomik moleküller olarak bulunurlar ve bu nedenle sırasıyla H2, O2 ve N2 moleküler formüllerine sahiptirler. Benzer şekilde, fosfor ve kükürt gibi elementler, sırasıyla P4 ve S8 moleküler formüllerine sahip poliatomik moleküller olarak bulunur.

Bir sembolü takip eden bir alt simgenin ve bir sembolün önündeki bir sayının aynı şeyi temsil etmediğini unutmayın; örneğin, H2 ve 2H farklı türleri temsil eder. H2 moleküler bir formüldür; kimyasal olarak birbirine bağlanmış iki atomdan oluşan diatomik bir hidrojen molekülünü temsil eder. Öte yandan, 2H ifadesi, bir birim olarak birleştirilmeyen iki ayrı hidrojen atomunu gösterir. 2H2 ifadesi iki diatomik hidrojen molekülünü temsil eder.

Ampirik Formül

Bileşikler, iki veya daha fazla element kimyasal olarak birleştiğinde oluşur ve bu da bağların oluşmasına neden olur. Örneğin, hidrojen ve oksijen, su oluşturmak için reaksiyona girebilir ve sodyum ve klor sodyum klorür veya sofra tuzu oluşturmak için reaksiyona girebilir. Bazen bu bileşiklerin bileşimini, mevcut atom türlerini ve bileşikteki atomların (veya iyonların) sayısının en basit tam sayı oranını gösteren ampirik bir formülle tanımlarız. Örneğin, titanyum dioksit (beyaz boyada ve kalın, beyaz, bloke edici güneş koruyucu pigment olarak kullanılır) ampirik bir TiO2 formülüne sahiptir. Bu, titanyum dioksitin bileşenleri olarak titanyum (Ti) ve oksijen (O) elementlerini tanımlar ve titanyum elementinin atomlarından iki kat daha fazla oksijen elementinin varlığını gösterir.

Birçok durumda, bir maddenin moleküler formülü, hem ampirik formülünün hem de moleküler kütlesinin (molekülü oluşturan tüm atomlar için atomik kütlelerin toplamı) deneysel bir tayininden türetilir. Örneğin, benzenin iki element, karbon (C) ve hidrojen (H) içerdiği ve benzendeki her karbon atomu için bir hidrojen atomu olduğu deneysel olarak belirlenebilir. Böylece, ampirik formülü CH şeklinde yazılır. Moleküler kütlenin deneysel olarak belirlenmesi, bir benzen molekülünün altı karbon atomu ve altı hidrojen atomu içerdiğini ortaya koymaktadır, bu nedenle benzen için moleküler formül C6H6 şeklinde yazılır.

Yapısal Formül

Bir bileşiğin yapısal formülü, moleküler formülü (moleküldeki atomların türleri ve sayıları) ile aynı bilgiyi verir fakat aynı zamanda atomların molekülde nasıl bağlandığını da gösterir. Başka bir deyişle, yapısal formül bir bileşiğin moleküler yapısını grafiksel olarak temsil eder. Atomların muhtemel düzenini ve atomların gerçek üç boyutlu uzayda nasıl bağlandığını gösterir ve moleküler geometri hakkında daha fazla bilgi sağlar. Çizgiler, atomlar arasında bulunan bağları temsil etmek için kullanılır. Formül ayrıca molekülün şekli hakkında bir fikir veren yaklaşık bağ açılarını da gösterebilir.

Bu metin bu kaynaktan uyarlanmıştır:  Openstax Chemistry 2e, Section 2.4: Chemical Formulas.

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter