Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

10.1: VSEPR Teorisi ve Basit Gösterimleri
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
VSEPR Theory and the Basic Shapes
 
TRANSKRİPT

10.1: VSEPR Teorisi ve Basit Gösterimleri

VSEPR Teorisine Genel Bakış

Değerlik kabuğu elektron çifti itme teorisi (VSEPR teorisi), Lewis yapısındaki bağların ve yalnız elektron çiftlerinin sayısının incelenmesinden bir molekülün merkezi bir atom etrafındaki yaklaşık bağ açıları da dahil olmak üzere moleküler yapısını tahmin etmemizi sağlar. VSEPR modeli, merkezi bir atomun değerlik kabuğundaki elektron çiftlerinin, aralarındaki mesafeyi en üst düzeye çıkararak bu elektron çiftleri arasındaki itmeleri en aza indiren bir düzenleme benimseyeceğini varsayar. Bir merkezi atomun değerlik kabuğundaki elektronlar, ya esas olarak bağlı atomlar arasında bulunan bağ elektron çiftlerini ya da yalnız çiftleri oluşturur. Bu elektronların elektrostatik itmesi, yüksek elektron yoğunluğunun çeşitli bölgeleri birbirinden olabildiğince uzak konumlar aldığında azalır.

VSEPR teorisi, elektron çiftlerinin her bir merkez atom etrafındaki dizilişini ve genellikle bir moleküldeki atomların doğru dizilişini öngörür. Bununla birlikte, teorinin yalnızca elektron çifti itmelerini dikkate aldığını anlamalıyız. Atomların belirli bir moleküler yapıda benimsediği son düzenlemede nükleer-nükleer itmeler ve nükleer elektron çekimleri gibi diğer etkileşimler de rol oynar.

VSEPR Teorisinin Uygulanması

VSEPR teorisi, moleküllerin yapısını tahmin etmek için kullanılabilir. Örneğin, gaz halindeki bir CO2 molekülünün yapısını tahmin edelim. CO2'nin Lewis yapısı (Şekil 1), merkezi karbon atomu etrafında sadece iki elektron grubu gösterir. İki bağlanma grubu ve merkez atomda yalnız elektron çifti bulunmaması ile bağlar birbirinden mümkün olduğunca uzaktır ve yüksek elektron yoğunluğuna sahip bu bölgeler arasındaki elektrostatik itme, merkez atomun zıt taraflarında olduklarında minimuma indirilir. . Bağ açısı 180°'dir.

Image1

Aşağıdaki tablo, yüksek elektron yoğunluğuna sahip bölgeler (bağlar ve / veya yalnız çiftler) arasındaki itmeleri en aza indiren elektron çifti geometrilerini göstermektedir. Bir moleküldeki merkezi bir atomun etrafındaki iki elektron yoğunluğu bölgesi doğrusal bir geometri oluşturur; üç bölge üçgen düzlemsel bir geometri oluşturur; dört bölge bir dört yüzlü geometri oluşturur; beş bölge üç köşeli bir bipiramidal geometri oluşturur ve altı bölge bir oktahedral geometri oluşturur.

  BeF2 BF3 CH4 PCl5 SF6
Elektron bölgelerinin sayısı 2 3 4 5 6
Elektron bölgesi geometrisi Lineer; 180° açı Trigonal düzlemsel; bütün açılar 120° Tetrahedral; bütün açılar 109.5° Trigonal biprimidal, açılar 90° ya da 120°. Oktahedral; bütün açılar 90° ya da 180°.
Mekansal düzenleme Image2 Image3 Image4 Image5 Image6

Tablo 1. VSEPR teorisi tarafından tahmin edilen temel elektron çifti geometrileri, elektron yoğunluğunun herhangi bir bölgesi (bağlar veya yalın çiftler) etrafındaki boşluğu en üst düzeye çıkarır.

Bu metin bu kaynaktan uyarlanmıştır Openstax, Chemistry 2e, Section 7.6: Molecular Structure and Polarity.

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter