Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

16.2: Tamponlar
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Buffers
 
TRANSKRİPT

16.2: Tamponlar

Kayda değer miktarda zayıf eşlenik asit-baz çifti içeren bir çözelti, tampon çözelti veya tampon olarak adlandırılır. Tampon çözeltileri, küçük miktarlarda güçlü bir asit veya güçlü bir baz eklendiğinde pH'daki bir değişikliğe direnir. Bir asetik asit ve sodyum asetat çözeltisi, zayıf bir asit ve bunun tuzundan oluşan bir tampon örneğidir: CH3COOH (aq) + CH3COONa (aq). Zayıf bir baz ve tuzundan oluşan bir tampon örneği, bir amonyak ve amonyum klorür çözeltisidir: NH3 (aq) + NH4Cl (aq).

Tamponlar Nasıl Çalışır?

Bir tampon çözeltisinin işlevini göstermek için, kabaca eşit miktarlarda asetik asit ve sodyum asetattan oluşan bir karışım düşünün. Çözeltide zayıf bir eşlenik asit-baz çiftinin varlığı, eklenmiş kuvvetli asit veya bazın makul miktarlarını nötralize etme kabiliyetini verir. Örneğin, bu çözeltiye güçlü bir baz eklemek, hidronyum iyonunu nötralize edecek ve asetik asit iyonizasyon dengesini sağa kaydırarak, azalmış H3O+ konsantrasyonunu kısmen geri yükleyecektir:

Benzer şekilde, bu tampon çözeltisine güçlü bir asit eklemek, asetat iyonunu nötralize eder, yukarıdaki iyonizasyon dengesini sağa kaydırır ve [H3O+]'yu orijinal değerine yaklaştırır. Şekil 1, güçlü asit ve baz eklendiğinde tampon çözeltisindeki değişikliklerin grafiksel bir gösterimini sağlar. Çözeltinin tamponlama etkisi, esas olarak, ilave edilen kuvvetli asit ve bazın, tamponun eşlenik çiftini oluşturan zayıf asit ve baza dönüştürülmesinin bir sonucudur. Daha zayıf asit ve baz, güçlü asit ve bazın tam iyonlaşmasına kıyasla yalnızca hafif iyonlaşmaya uğrar. Bu nedenle çözelti pH'sı, tamponlanmamış bir çözeltide olacağından çok daha az büyük ölçüde değişir.

Şekil 1.Asetik asit ve asetat tuzu karışımında tamponlama işlemi.

Bu metin bu kaynaktan uyarlanmıştır: Openstax, Chemistry 2e, Section 14.6: Buffers.

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter