Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

14.3: Gazlı Reaksiyonlar ve Heterojen Reaksiyonlar için Denge
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Homogeneous Equilibria for Gaseous Reactions
 
TRANSKRİPT

14.3: Gazlı Reaksiyonlar ve Heterojen Reaksiyonlar için Denge

Gazlı Reaksiyonlar için Homojen Denge

Gaz fazlı reaksiyonlar için denge sabiti, reaktanların ve ürünlerin molar konsantrasyonları (Kc) veya kısmi basınçları (Kp) açısından ifade edilebilir. Bu iki K değeri arasındaki bir ilişki, basitçe ideal gaz denkleminden ve molarite tanımından türetilebilir. İdeal gaz denklemine göre:

Molar konsantrasyon veya molarite, hacimle bölünmüş mol sayısı ile verilir:

Böylece,

burada P kısmi basınç, V hacim, n mol sayısı, R gaz sabiti, T sıcaklık ve M molar konsantrasyondur.

Gaz fazı reaksiyonu için: m A + n B ⇌ x C + y D

Ve böylece Kc ve KP arasındaki ilişki

burada Δn ürün ve reaktan gazların molar miktarlarındaki farktır, bu durumda:

Bu metin bu kaynaktan uyarlanmıştır: Openstax, Chemistry 2e, Section 13.2 Equilibrium Constants.

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter