Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

8.6: Alkali Metaller
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Alkali Metals
 
TRANSKRİPT

8.6: Alkali Metaller

Grup 1A elementleri yumuşak ve parlak metalik katılardır. Yumuşak, şekil verilebilir ve iyi ısı ve elektrik iletkenleridir. Alkali metallerin erime noktaları, metaller için alışılmadık derecede düşüktür ve gruptan aşağı doğru gidildikçe azalır. Yoğunluk da potasyum haricinde aynı yönde azalır (Tablo 1).

Tablo 1: Alkali metallerin özellikleri

Element Elektron Konfigürasyonu Atom Yarıçapı (pm) IE1 (kJ/mol) Erime Noktası (°C) 25 °C'deki Yoğunluk (g/cm3)
Li [He] 2s1 152 520 181 0,53
Na [Ne] 3s1 186 496 98 0,97
K [Ar] 4s1 227 420 64 0,86
Rb [Kr] 5s1 248 400 39 1,53
Cs [Xe] 6s1 265 380 29 1,93

Grupta aşağı doğru gidildikçe, temel kuantum sayısı n, her element için bir artar. Böylece, dış elektronlar çekirdekten uzaklaşır ve atom yarıçapı lityumdan sezyuma doğru artar.

Bu elementlerin elektron konfigürasyonu, değerlik kabuğunun sadece bir elektrona sahip olduğunu gösterir (Tablo 1). Bu elektronun kaybı, soy gaz konfigürasyonda bir katyon üretir. Bu nedenle, alkali metaller bu elektronu verme eğilimindedir ve grubta aşağı doğru gidildikçe ilk iyonlaşma enerjisi düşmektedir. Bir elektron kaybetme yetenekleri, onları oldukça reaktif ve mükemmel indirgeyici ajanlar yapar.

Alkali metaller, halojenler gibi ametaller ile şiddetli bir şekilde reaksiyona girer. Sodyum klorür üretmek için sodyum ve klorun reaksiyonu ekzotermiktir. Alkali metaller ayrıca suyla şiddetli bir şekilde reaksiyona girer ve hidrojen gazı ve bir alkali metal hidroksit üretilir. Reaksiyon sırasında üretilen ısı, açığa çıkan hidrojen gazını tutuşturarak bir patlamaya neden olabilir. Bu reaksiyonların her ikisi de, daha düşük iyonlaşma enerjileri nedeniyle daha ağır alkali metaller için daha ekzotermik hale gelir.

Havaya maruz kalma, oksijen ile reaksiyona girip oksitlenme meydana geleceğinden, alkali metallerin metalik parlaklığını azaltır. Lityum, oksijenle reaksiyona girerek lityum oksit oluştururken, sodyum gibi diğer alkali metaller oksitler ve peroksitler oluşturur. Peroksit iyonu tek bir oksijen-oksijen kovalent bağına sahiptir ve güçlü bir hidrojen iyon alıcısıdır, bu da alkali metallerin peroksitlerini güçlü bazlar yapar. Potasyum, rubidyum ve sezyum gibi alkali metaller de süperoksitler üretir. Süperoksitler, O2 varlığı ile karakterize edilir. Potasyum süperoksit, 560 °C'de ayrışan sarı bir katıdır. 

Bu metin bu kaynaktan uyarlanmıştır: Openstax, Chemistry 2e, Section 6.5: Periodic Variations in Element Properties.

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter