Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

11.11: Hal Değişmleri: Süblimleşme ve Kırağılaşma

İÇİNDEKİLER
JoVE Core
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Education
Phase Transitions: Sublimation and Deposition
 
TRANSKRİPT

11.11: Hal Değişmleri: Süblimleşme ve Kırağılaşma

Bazı katılar, süblimasyon olarak bilinen bir işlemle sıvı durumu atlayarak doğrudan gaz haline geçebilir. Oda sıcaklığında ve standart basınçta, bir parça kuru buz (katı CO2) süblimleşir ve hiç sıvı oluşturmadan kademeli olarak kaybolur gibi görünür. Suyun erime noktasının altındaki sıcaklıklarda kar ve buz süblimleşir, rüzgarlar ve yüksek irtifalarda düşük atmosferik basınçlar tarafından hızlandırılabilen yavaş bir süreçtir. Katı iyot ısıtıldığında, katı süblimleşir ve canlı mor bir buhar oluşur. Süblimleşmenin tersine, gaz halindeki maddelerin sıvı halden geçerek doğrudan katı halde yoğunlaştığı bir süreç olan biriktirme denir. Don oluşumu, çökelmeye bir örnektir.

Buharlaşma gibi, süblimasyon süreci de moleküller arası çekimlerin üstesinden gelmek için bir enerji girdisine ihtiyaç duyar. Süblimasyon, bu nedenle, bir endotermik faz geçişidir. Süblimleşme entalpisi, ΔHsub, bir mol maddenin katı halden gaz haline dönüştürülmesi için gereken enerjidir. Örneğin, karbondioksitin süblimleşmesi şu şekilde temsil edilir:

Eq1

Likewise, the enthalpy change for the reverse process of deposition is equal in magnitude but opposite in sign to that for sublimation. Because deposition involves the formation of intermolecular forces, it is an exothermic phase transition.

Benzer şekilde, ters çökelme süreci için entalpi değişimi büyüklük olarak eşittir, ancak işaret olarak süblimasyon için olanın tam tersidir. Biriktirme, moleküller arası kuvvetlerin oluşumunu içerdiğinden, ekzotermik bir faz geçişidir.

Eq2

Belirli bir faz geçişine ulaşmak için moleküller arası çekimlerin ne ölçüde üstesinden gelinmesi gerektiğini düşünün. Bir katıyı sıvıya dönüştürmek, bu çekimlerin yalnızca kısmen üstesinden gelinmesini gerektirir; gaz haline geçiş, bunların tamamen üstesinden gelinmesini gerektirir. Sonuç olarak, bir maddenin füzyon entalpisi, buharlaşma entalpisinden daha azdır. Bu aynı mantık, belirli bir madde için tüm faz değişikliklerinin entalpileri arasında yaklaşık bir ilişki türetmek için kullanılabilir. Tamamen doğru bir açıklama olmasa da süblimasyon, Hess Yasasını uygulamak için ardışık iki aşamalı eritme işlemi ve ardından buharlaştırma olarak uygun şekilde modellenebilir. Bu şekilde bakıldığında, bir maddenin süblimasyon entalpisi, füzyon ve buharlaşma entalpilerinin toplamı olarak tahmin edilebilir.

Eq3

Bu metin bu kaynaktan uyarlanmıştır Openstax, Chemistry 2e, Section 10.3: Phase Transitions.

Tags

Phase Transitions Sublimation Deposition Ice Melting Dry Ice Gas Phase Solid To Gas Transition Intermolecular Forces Dispersion Forces Sublimation Point Molar Heat Of Sublimation Molar Enthalpy Of Sublimation Endothermic Process Vapor To Solid Transition Exothermic Phase Change

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter