Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

1.1: Bilimsel Yasalar ve Teoriler
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Scientific Laws and Theories
 
TRANSKRİPT

1.1: Bilimsel Yasalar ve Teoriler

Bilimsel Yasalar

Bilimde bir yasa, çok sayıda deneysel gözlemi özetleyen net, sözel veya matematiksel bir ifade olarak tanımlanır. Yasalar aynı koşullar altında her zaman aynı kalan doğal dünyanın bazı yönlerini tanımlar veya tahmin eder.

Bilimsel Teori

Bilimsel bir teori, doğanın bileşenlerini iyi kanıtlanmış ve test edilebilir bir açıklama sağlayan ve doğadaki olayların neden gerçekleştiğine bir açıklama sağlayan birleştirici bir ilkedir. Sağlam teoriler, uzun yıllar boyunca sürekli deneysel değerlendirme yoluyla geliştirilen bilimsel bilginin zirvesidir; bilimle desteklediğimiz kadar gerçeğe yakındırlar. Ayrıca, bilim ve teknolojideki ilerlemeler üzerinden elde edilen yeni gözlemlerle sürekli olarak test ve modifiye edilirler.

Yani bir hipotez belirli bir gözlem için öne sürülen açıklama iken, teori, çevremizdeki fiziksel dünyanın belirli bir yönünü açıklayan geniş bir gözlem kümesi için yeterince test edilmiş bir açıklamadır. Bilimsel yasalar ise belirli gözlemler hakkındaki çıkarımlardır; neden konusunda açıklama yapmazlar

Bu metin bu kaynaktan uyarlanmıştır: Openstax, Chemistry 2e, Section 1.1: The Scientific Method.

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter