Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

3.4: Wat zijn Koolhydraten?
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
What are Carbohydrates?
 
TRANSCRIPT

3.4: Wat zijn Koolhydraten?

Overzicht

Koolhydraten zijn essentiële biologische moleculen gemaakt van koolstof-, waterstof- en zuurstofatomen, vaak in de verhouding 1:2:1. Ze komen voor als eenvoudige of complexe structuren en zijn essentieel voor het metabolisme en de opslag van energie.

Naamgevingsconventie van koolhydraten

Alle koolhydraten zijn suikers, ook wel sachariden genoemd. Afhankelijk van hun lengte en complexiteit kunnen koolhydraten echter worden geclassificeerd als monosachariden, disachariden en polysachariden. Monosacchariden worden ook wel enkelvoudige suikers genoemd, terwijl polysacchariden complexe koolhydraten worden genoemd. Het zijn polymeren, omdat ze zijn opgebouwd uit eenheden van eenvoudige suikers die herhaald worden.

Een van de eenvoudigste suikers is glucose. Het is gemaakt van zes koolstofatomen, 12 waterstofatomen en zes zuurstofatomen (dwz C 6 H 12 O 6 ). Glucose heeft een enkele suikereenheid en is daarom een monosaccharide. Zelfs zo'n eenvoudig molecuul heeft meerdere varianten (isomeren), afhankelijk van de oriëntatie van individuele atomen. Als bijvoorbeeld de hydroxyl (-OH) groep op koolstof nummer vijf naar rechts wijst, spreken we van D-glucose, maar als deze groep naar links wijst, is het L-glucose. De twee moleculen zijn enantiomeren, spiegelbeelden van elkaar.

De weergave van een molecuul als een ringstructuur wordt Haworthprojectie genoemd. Deze weergave toont een andere mogelijkheid manier om de atomen in een glucosemolecuul te rangschikken. Neem het koolstofatoom dat voorheen aan de carboxylgroep gebonden was (1 in glucose, 2 in fructose). Als de hydroxylgroep op dat koolstofatoom naar beneden wijst, wordt het een α-vorm genoemd. Als de hydroxylgroep naar boven wijst, wordt het de β-vorm.

Monosacchariden worden ook geclassificeerd op basis van het aantal koolstofatomen. Pentosen hebben bijvoorbeeld vijf koolstofatomen en hexosen zes. Bovendien worden monosacchariden geclassificeerd door de plaatsing van hun carbonylgroep (een dubbele koolstof-zuurstofbinding). Een aldose heeft een enkele terminale aldehydegroep (-CH = O) terwijl een ketose een enkele carbonylgroep in het midden van het molecuul heeft.

Deze verschillende classificatiesystemen en naamgevingsconventies kunnen worden gecombineerd. Fructose is bijvoorbeeld een ketohexose - een suiker met zes koolstofatomen, en de carboxylgroep bevindt zich op een koolstofatoom dat niet aan het einde van het molecuul is.

Een disaccharide vormt zich wanneer twee monosacchariden worden verbonden door dehydratatiesynthese. Een veel voorkomende disaccharide is sucrose. Het bestaat uit twee monosacchariden, α-glucose en β-fructose. Sucrose is de alledaagse huishoudelijke suiker, meestal afgeleid van suikerriet of suikerbieten.

Wanneer meer dan twee monosacchariden zich verbinden, vormt het een polysaccharide. Cellulose is een veelgebruikt polysaccharide dat is opgebouwd uit glucosemonomeren. Het is onoplosbaar en de bouwsteen van celwanden en vezels in planten. Een katoenen T-shirt is ook gemaakt van suiker!

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter