Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

29.1: Wat is Biodiversiteit?
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
What is Biodiversity?
 
TRANSCRIPT

29.1: Wat is Biodiversiteit?

Biodiversiteit beschrijft de verscheidenheid aan levende wezens op meerdere organisatieniveaus: genetisch, soorten en ecosysteemdiversiteit. De soortendiversiteit omvat alle takken van de evolutionaire boom, van eencellige prokaryotische organismen, bacteriën en archaea tot de eukaryotische rijken: planten; dieren; schimmels; en protisten. Tot op heden zijn er ongeveer 1,75 miljoen soorten geïdentificeerd, en elke week worden er nieuwe soorten ontdekt.

Biodiversiteit omvat ook de interacties die organismen met elkaar en met de omgeving waarin ze leven, verbinden. Organismen zijn samen geëvolueerd om de ingewikkelde webben van het leven te creëren die zowel coöperatieve (symbiotische) relaties als roofdier-prooi-relaties omvatten. Biodiversiteit is daarom een veel breder begrip dan de simpele verzameling soorten waartoe het vaak wordt gereduceerd.

Alle levende wezens zijn afhankelijk van het bestaan en de activiteiten van andere levende wezens. Groepen populaties van verschillende soorten die een interactie aangaan met elkaar en met hun fysieke omgeving vormen een ecosysteem. Ecosystemen zijn zeer divers: zoals bijvoorbeeld bossen, vijvers, woestijnen, koraalriffen en zelfs de menselijke darmflora. Wetenschappers die biodiversiteit bestuderen, zijn niet alleen geïnteresseerd in het aantal verschillende soorten in een ecosysteem, maar ook in hoeveel individuen van elke soort aanwezig zijn. Het bestuderen van biodiversiteit geeft aan op welke manieren organismen met elkaar omgaan en hoe lokale menselijke activiteiten of mondiale klimaatverandering het betreffende systeem beïnvloeden.

De gezondheid van een soort en zijn vermogen om te overleven in het licht van veranderende omgevingsomstandigheden is afhankelijk van de biodiversiteit op genetisch niveau. Kleine veranderingen in de genetische samenstelling van specifieke individuen binnen een populatie kunnen ervoor zorgen dat ze slagen waar anderen falen. Bij seksueel voortplantende soorten is genetische biodiversiteit essentieel voor het behoud van de gezondheid van de soort, zodat paring kan plaatsvinden tussen genetisch ongelijksoortige individuen. Het is algemeen bekend dat inteelt resulteert in de expressie van ongunstige eigenschappen, waardoor de conditie van de soort afneemt. Om deze reden is het handhaven van de genetische biodiversiteit van een soort essentieel voordat deze een kritieke bedreiging bereikt.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter