Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

1.7: Taxonomie
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Taxonomy
 
TRANSCRIPT

1.7: Taxonomie

Taxonomie is de wetenschap van het definiëren en benoemen van groepen biologische organismen op basis van gedeelde kenmerken. Het maakt gebruik van een hiërarchie van steeds meer inclusieve categorieën met Latijnse namen. De kleinste eenheden van taxonomie, soort en geslacht, worden gebruikt om een formele, taxonomische naam toe te kennen aan elke soort in een systeem. Dit classificatiesysteem, ook wel binominale nomenclatuur genoemd, werd in de 18e eeuw door Carolus Linnaeus geformaliseerd.

Hiërarchie van taxonomie

De hiërarchie die Carolus Linnaeus voor het eerst voorstelde wordt nog steeds gebruikt, maar is inmiddels uitgebreid. De volgorde van rangschikking - van de hoogste of grootste groep tot de kleinste of meest specifieke groep - is als volgt: domein, koninkrijk, stam, klasse, orde, familie, geslacht en soort.

Binominale nomenclatuur

Vergelijkbare soorten worden eerst onderverdeeld in hetzelfde geslacht, de kleinte groep in de taxonomie. De poolhaas en de zwartstaarthaas behoren bijvoorbeeld beide tot het geslacht Lepus; ze behoren echter tot verschillende soorten - respectievelijk arcticus en californicus . Binnen de taxonomische naam van een organisme worden zowel het geslacht als de soort cursief weergegeven en wordt de eerste letter van het geslacht met een hoofdletter geschreven. Dit tweedelige formaat voor het benoemen en categoriseren van specifieke organismen wordt binominale nomenclatuur genoemd.

Taxonomie op hoger niveau

Leden van hetzelfde geslacht behoren tot dezelfde familie. Hazen en konijnen behoren bijvoorbeeld tot de familie Leporidae. Ze delen ook dezelfde orde, Lagomorpha , met enkele andere knaagdierensoorten zoals pika's ( Ochotonidae- familie), die op hazen en konijnen lijken, maar kleinere, rondere lichamen hebben en geen zichtbare staart. De lagomorfen behoren allemaal tot de klasse Mammalia, waartoe alle placenta, pelsdragende, melkproducerende dieren zoals geiten, muizen en mensen, of Homo sapiens, behoren .

Alle gewervelde dieren behoren tot de phylum Chordata en het koninkrijk Animalia. Ten slotte staan bovenaan de hiërarchie de drie domeinen. Eukarya omvat alle dieren, planten, schimmels en protisten. Archaea en Bacteriën zijn prokaryoten - eencellige organismen zonder kernen en andere organellen.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter