Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

28.4: Energiebegrotingen
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Energy Budgets
 
TRANSCRIPT

28.4: Energiebegrotingen

Organismen moeten de energie-opname in evenwicht brengen met de energie die nodig is voor groei, onderhoud en voortplanting. Deze afwegingen resulteren in een verscheidenheid aan overlevings- en reproductiestrategieën, waaronder semelpariteit en iteropariteit. Semelpare soorten, zoals eenjarige planten, hebben slechts één reproductieve episode in hun leven en hebben daarom een korte levensduur. Iteropare soorten daarentegen hebben tijdens hun leven veel voortplantingsgebeurtenissen, maar hebben relatief weinig nakomelingen. Deze twee strategieën sluiten elkaar niet uit, maar vertegenwoordigen twee uitersten op een continuüm van mogelijke reproductieve strategieën.

Semelpariteit en Iteropariteit

Tijdens zijn leven heeft een organisme een beperkte hoeveelheid energie en middelen tot zijn beschikking en moet het de energie toewijzen aan groei, voortplanting en onderhoud. Energie die wordt gebruikt voor reproductie, kan niet worden gebruikt voor groei en vice versa. Dit creëert een afweging tussen vruchtbaarheid, groei en overleving die wordt weerspiegeld door een verscheidenheid aan reproductieve strategieën. Twee primaire reproductieve strategieën zijn semelpariteit en iteropariteit. In plaats van strikt semelpaar of iteropaar te zijn, liggen veel organismen echter ergens op een continuüm tussen de twee reproductieve strategieën.

Een puur semelpaar soort wijst alle beschikbare middelen toe aan de reproductie wat ten koste gaat van de levensduur. Het reproduceert zich slechts één keer voor de dood, maar produceert veel nakomelingen. Semelpare organismen omvatten eenjarige planten, die hun hele levenscyclus in slechts één seizoen voltooien.

Aan de andere kant hebben iteropare soorten in de loop van hun leven meerdere reproductieve gebeurtenissen. Deze organismen produceren vaak minder nakomelingen per reproductieve episode, maar bieden meer zorg voor elk nageslacht. Iteropare soorten omvatten vogels; bijna alle zoogdieren; de meeste meerjarige planten, reptielen, vissen en weekdieren; en verschillende insecten.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter