Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

33.6: Het Fossielenarchief
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
The Fossil Record
 
TRANSCRIPT

33.6: Het Fossielenarchief

Het fossielenarchief documenteert slechts een klein deel van alle organismen die ooit op aarde hebben gewoond. Fossilisatie is een zeldzaam proces en de meeste organismen worden nooit fossielen. Bovendien vertoont het fossielenarchief alleen fossielen die zijn ontdekt. Fossielen uit sedimentair gesteente van langlevende, overvloedige, harde organismen domineren het fossielenbestand. Deze fossielen bieden waardevolle informatie, zoals de fysieke vorm, het gedrag en de leeftijd van een organisme. Het bestuderen van het fossielenarchief helpt wetenschappers om fossielen in geologische (bijv. Paleozoïcum tijdperk; 250-570 miljoen jaar geleden) en evolutionaire (bijv. Eerste tetrapod-organisme) contexten te plaatsen.

De evolutie van walvissen is bijvoorbeeld een van de best bestudeerde voorbeelden van evolutionaire verandering in het fossielenarchief. Moderne walvissen stammen af van een terrestrische, tetrapoden die eerst op land woonden, maar uiteindelijk in water leefden. De voorpoten van voorouderlijke walvissen evolueerden later tot zwemvliezen om te helpen bij het zwemmen, terwijl hun achterpoten verdwenen. De fossielen onthullen de terrestrische (bijv. Indohyus ), semi-aquatische (bijv. Ambulocetus ) en aquatische (bijv. Dorudon ) voorouders gedurende het vroege Cenozoïcum - bijna 50 miljoen jaar geleden. Zowel moderne als uitgestorven organismen kunnen het begrip van wetenschappers van het leven op aarde verbeteren.

Het fossielenarchief toont niet alleen evolutionaire veranderingen in organismen zelf, maar legt ook veranderingen in biodiversiteit vast. Fossielen in het Paleozoïcum laten de geleidelijke opkomst van dieren (bijv. Mariene geleedpotigen zoals trilobieten), planten (bijv. Gilboa-bomen) en schimmels (bijv. Prototaxites) zien. Fossiel bewijs weerspiegelt ook het massaal uitsterven van soorten in de evolutionaire tijd. Wetenschappers erkennen vijf grote uitstervingsgebeurtenissen waarbij meer dan 75% van de vroege soorten verdween. Een massale uitsterving in het late Paleozoïcum heeft bijvoorbeeld de bovengenoemde organismen weggevaagd.

Het bestuderen van fossielen stelt wetenschappers in staat om verhalen over het leven op aarde te reconstrueren. Uitstervingsgebeurtenissen hebben bijvoorbeeld kunnen duiden op verschillende soorten met een gemeenschappelijke voorouder. Na de massale uitsterving van het late Paleozoïcum, ondersteunt fossiel bewijs dat het tijdperk van dinosauriërs begon en bijna 180 miljoen jaar aanhield (dwz Mesozoïcum; 65-250 miljoen jaar geleden). Een andere massale uitsterving vond plaats in het late Mesozoïcum, toen de zoogdieren ontstonden wat tot op de dag van vandaag aanhoudt (dwz het Cenozoïcum; 65 miljoen jaar geleden-heden). Het fossielenarchief ondersteunt dus de oorsprong van soorten en dient als een essentieel instrument om de evolutie te begrijpen.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter