Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

31.2: Soorten selectie
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Types of Selection
 
TRANSCRIPT

31.2: Soorten selectie

Natuurlijke selectie beïnvloedt de frequenties van bepaalde allelen en fenotypes binnen populaties op verschillende manieren. In de eerste plaats kan natuurlijke selectie directioneel, stabiliserend of verstorend zijn. Directionele selectie begunstigt één extreme eigenschap en verschuift de populatie naar dat fenotype terwijl er tegen individuen die alternatieve eigenschappen vertonen wordt geselecteerd. Stabiliserende selectie geeft de voorkeur aan een tussenliggende eigenschap met een beperkte variatie. Afwijking van het optimale fenotype naar een extreem fenotype is ongunstig. Ten slotte begunstigt verstorende selectie beide uitersten van een fenotype, terwijl tussenliggende fenotypes worden geselecteerd.

Directionele selectie

Directionele selectie begunstigt het ene uiterste van een fenotype. Bij de rode zalm heeft onderzoek bijvoorbeeld aangetoond dat directionele selectie seizoensgebonden eerdere migratie bevordert. Er wordt aangenomen dat dit het gevolg is van de predatiedruk van de visserij, omdat de visserij later in het trekseizoen toeneemt. Vissen die eerder paaien hebben waarschijnlijk een betere kans om hun bestemming te bereiken om zich voort te planten en worden niet door vissers gevangen.

Stabiliserende selectie

Wanneer een bepaald niet-extreem fenotype de voorkeur heeft, wordt dit stabiliserende selectie genoemd. Bij veel vogelsoorten wordt bijvoorbeeld de legselgrootte (het aantal eieren in een enkel broedsel) binnen een optimaal venster gehouden. Kieviten en goudplevieren leggen doorgaans vier eieren. Deze optimalisatie is een afweging tussen het klein genoeg houden van de legselgrootte om voldoende middelen te hebben om alle kuikens te voeren en voldoende kuikens te hebben om ervoor te zorgen dat er tenminste enkele overleven. Dit is een veel voorkomend thema bij vogelsoorten.

Verstorende selectie

In sommige scenario's kunnen twee uitersten van een eigenschap gunstiger zijn in de omgeving dan een tussenliggende eigenschap. De Afrikaanse zwartbuikzaadkraker ( Pyrenestes ostrinus ) vertoont een indrukwekkend polymorfisme voor snavelgrootte dat niet wordt bepaald door geslacht, lichaamsgrootte, leeftijd of geografische oorsprong. Er zijn twee belangrijke verschillende varianten, korte snavels en dikke snavels. Deze eigenschap wordt gecontroleerd door een enkele autosomale locus, waarbij grote snavels dominant zijn. Door deze twee verschillende snavelmorfologieën kunnen de zaadkrakers gemakkelijk de zaden van verschillende siergrassen eten. De kortsnavelige zaadkrakers eten voornamelijk siergrassoorten met zachtere zaden, terwijl de vogels met dikke snavels de hardere zaden van andere soorten siergrassen kunnen kraken. Vogels met gemiddelde snavelgrootte kunnen beide soorten echter niet gemakkelijk eten en worden daarom zelden gezien.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter