Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

29.5: Duurzame ontwikkeling
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Sustainable Development
 
TRANSCRIPT

29.5: Duurzame ontwikkeling

Terwijl de menselijke bevolking blijft groeien en hulpbronnen gebruikt, moeten we ons bewust zijn van de natuurlijke grenzen van onze planeet. Duurzame ontwikkeling biedt een pad om het menselijk leven in stand te houden en te verbeteren en zorgt er tegelijkertijd voor dat toekomstige generaties over de middelen zullen beschikken die ze nodig hebben. Het succes van duurzame ontwikkeling op lange termijn berust op het inzicht in de wisselwerking tussen menselijk handelen en ecologische systemen.

De oceanen zijn een belangrijk aandachtspunt voor wereldwijd natuurbehoud. Overbevissing, vervuiling en de effecten van klimaatverandering, zoals verzuring van de oceaan en een stijgende zeespiegel, zijn slechts enkele van de belangrijkste problemen die aangepakt moeten worden om de oceanen van de wereld te beschermen. De oceanen leveren niet alleen enorme hoeveelheden voedsel voor mensen, ze zijn ook een belangrijke bron van zuurstof uit de lucht en vormen een koolstofput voor CO 2 -gas. Ze helpen ook bij het reguleren van het klimaat en beïnvloeden weerpatronen over de hele wereld.

Een belangrijke focus van duurzame ontwikkelingl is oceaanvissen. Moderne vismethoden maken het mogelijk om een groot aantallen vissen tegelijk te vangen, wat op korte termijn efficiënt is, maar ook lokale uitputting van de vispopulaties veroorzaakt, wat gevolgen kan hebben voor het voedselweb in de oceaan. De huidige grootschalige visserijmethoden leiden ook tot de dood van andere dieren, zoals dolfijnen en zeevogels, die samen met de vissen in netten worden gevangen. Daarom werken natuurbeschermingsorganisaties samen met de visserijsector om nieuwe visserijmethoden te ontwerpen dat voorkomt dan onbedoelde soorten gevangen worden. Bovendien zijn er voorschriften vastgesteld om de uitputting van waardevolle commerciele vispopulaties te voorkomen. Op de lange termijn zijn dergelijke inspanningen ook gunstig voor mensen, die alleen op vis als voedselbron kunne vertrouwen als ze niet met uitsterven worden bedreigd.

Duurzame ontwikkeling is bedoeld om het leven van mensen te verbeteren, maar om succesvol te zijn, moet het ook een zorgvuldig beheer van ecosystemen ende andere organismen die de planeet met ons delen.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter