Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

5.14: Pinocytose
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

This content is Free Access.

Education
Pinocytosis
 
TRANSCRIPT

5.14: Pinocytose

Cellen maken gebruik van bulktransportmechanismen om grote deeltjes, of grote hoeveelheden kleine deeltjes, in of uit de cel te transporteren. Bulktransport is een vorm van actief transport en vereist energie. De cellen vormen blaasjes, die beter bekend staan als vesikels of vacuolen, waarin deeltjes kunnen worden opgeslagen en getransporteerd. De blaasjes hebben een membraan dat opgebouwd is uit het celmembraan. Externe stoffen die het celmembraan door mogen, worden ingesloten doordat het celmembraan verder naar binnen toe instulpt, totdat het uiteindelijk een zelfstandig blaasje vormt. Dit blaasje transporteert stoffen naar de juiste plaats in de cel. Bij endocytose worden externe moleculen door het membraan ingesloten waarbij een blaasje ontstaat, een proces dat endocytose wordt genoemd.

Pinocytose ("cellulair drinken") is een van de drie belangrijkste soorten endocytose. Bij pinocytose neemt de cel vloeistof op uit de extracellulaire ruimte met behulp van kleine blaasjes. Pinocytose komt voor in veel celtypen. In de dunne darm gebruiken borstelachtige uitsteeksels, microvilli genaamd, pinocytose om voedingsstoffen uit voedsel te absorberen. Eicellen gebruiken pinocytose om voedingsstoffen te verkrijgen vóór de bevruchting.

Bij pinocytose en andere vormen van endocytose worden blaasjes gevormd wanneer delen van het celmembraan naar binnen instulpen. Hierdoor ontstaat een traanvormige zak waarin de stoffen zijn opgeslagen. Bij pinocytose bestaat het geïmporteerde materiaal uit vloeistof en andere moleculen. Zodra het membraan weer aansluit, worden de blaasjes afgeknepen en scheiden ze van het membraan. Deze blaasjes, met de ingesloten stoffen, komen zo in de cel terecht.

Pinocytose kan onderscheiden worden van andere vormen van endocytose - fagocytose en receptor-gemedieerde endocytose - met behulp van verschillende kenmerken. Fagocytose ("cel-eten") neemt grote deeltjes op, terwijl pinocytose vloeistof met kleinere deeltjes transporteert. De blaasjes die tijdens pinocytose worden geproduceerd, zijn aanzienlijk kleiner dan die bij fagocytose. Bovendien is pinocytose. in tegenstelling tot receptor-gemedieerde endocytose, niet selectief, hoewel het door specifieke moleculen wordt geïnduceerd. Met andere woorden, pinocytose maakt geen onderscheid tussen het extracellulaire vocht of andere deeltjes; alles wordt opgenomen in de blaasjes.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter