Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

5.4: Wat is een elektrochemische gradiënt?
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

This content is Free Access.

Education
What is an Electrochemical Gradient?
 
TRANSCRIPT

5.4: Wat is een elektrochemische gradiënt?

Adenosinetrifosfaat, of ATP, wordt beschouwd als de primaire energiebron in cellen. Energie kan echter ook worden opgeslagen in het elektrochemische gradiënt van een ion over het plasmamembraan, die wordt bepaald door twee factoren: de chemische en elektrische gradiënten.

De chemische gradiënt is afhankelijk van een concentratieverschil van een stof aan de buitenkant versus de binnenkant van een cel en stroomt van hoge naar een lage ionenconcentratie. De elektrische gradiënt daarentegen hangt af van de elektrische lading van een ion en de totale ladingen van de intracellulaire en extracellulaire omgevingen.

De elektrische gradiënt van een positief geladen ion stroomt van positieve naar negatieve gebieden, terwijl het omgekeerde geldt voor negatief geladen ionen. Deze elektrische en chemische factoren bepalen samen wat de richting van een elektrochemische gradiënt is. Wanneer een ion langs zijn elektrochemische gradiënt beweegt, komt er energie vrij die diverse biologische processen kan aansturen.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter