Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

15.6: Embryonale stamcellen
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Embryonic Stem Cells
 
TRANSCRIPT

15.6: Embryonale stamcellen

Embryonale stamcellen (ES) zijn ongedifferentieerde pluripotente cellen, wat betekent dat ze elk celtype in het lichaam kunnen produceren. Deze cellen zijn erg belangrijk in de wetenschap en de geneeskunde, omdat ze specifieke celtypen kunnen genereren voor het gebruik in onderzoek of om lichaamscellen te vervangen die verloren zijn gegaan door schade of ziekte.

Oorsprong

ES-cellen zijn aanwezig in de binnenste celmassa van een embryo in het blastocyststadium, dat ongeveer 3 tot 5 dagen na de bevruchting bij mensen plaatsvindt voordat het embryo in de baarmoeder wordt geïmplanteerd. Menselijke ES-cellen zijn meestal afkomstig van gedoneerde embryo's die zijn overgebleven van het in-vitrofertilisatieproces (IVF).

De cellen worden verzameld en in cultuur gekweekt, waar ze zich voor onbepaalde tijd kunnen delen - waardoor ES-cellijnen ontstaan. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ES-cellen differentiëren - hetzij spontaan in een verschillende celtypen, of op een gerichte manier om de gewenste celtypen te produceren. Wetenschappers kunnen bepalen welke celtypen worden gegenereerd door de omstandigheden van de cel cultuur te manipuleren, zoals het veranderen van het oppervlak van de kweekmedium of het toevoegen van specifieke groeifactoren aan het kweekmedium, en door de cellen genetisch te modificeren. Door deze methoden zijn onderzoekers in staat geweest om veel specifieke celtypen uit ES-cellen te genereren, waaronder bloed-, zenuw-, hart-, bot-, lever- en pancreascellen.

Regeneratieve geneeskunde

Regeneratieve geneeskunde heeft betrekking op het creëren van levende, functionele weefsels ter vervanging van dode, zieke of slecht functionerende weefsels. Gezien hun vermogen om te differentiëren tot elk celtype, worden ES-cellen gebruikt in de regeneratieve geneeskunde. Hoewel dit veld zich nog in de beginfase bevindt, zijn er verschillende potentieel gunstige celtypen geproduceerd uit ES-cellen en zijn klinische onderzoeken begonnen om hun veiligheid en effectiviteit bij patiënten te testen. De eerste paar resultaten waren veelbelovend - zo konden verlamde patiënten weer wat bewegen na het ontvangen van ES-afgeleide zenuwstelselcellen. Bovendien kunnen ES-cellen worden gebruikt om vroege gebeurtenissen in de menselijke ontwikkeling te bestuderen, wat anders moeilijk is. ES-cellen kunnen ook een bron van specifieke celtypen verschaffen die gebruikt kunnen worden bij het testen van geneesmiddelen en ander wetenschappelijk onderzoek.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter