Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

27.2: Trofische niveaus
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Trophic Levels
 
TRANSCRIPT

27.2: Trofische niveaus

Alle organismen in een ecosysteem bezetten een trofisch niveau in de voedselketen. Het laagste niveau bestaat uit primaire producenten, die hun voedsel synthetiseren uit zonne- of chemische energie. Elk volgend niveau haalt energie uit de onderstaande niveaus. Detritivoren kunnen elk van de niveaus boven primaire producenten bezetten.

Voedselketens

Binnen een ecosysteem stromen energie en voedingsstoffen door organismen in een opeenvolgende volgorde die bekend staat als een voedselketen. Elk organisme neemt een trofisch niveau of een specifieke plaats in die voedselketen in. Het laagste trofische niveau bestaat uit autotrofe organismen. Autotrofe organismen synthetiseren hun voedsel door energie om te zetten uit chemicaliën - chemoautotrofen - of de zon - fotoautotrofen. Organismen in de volgende niveaus - heterotrofen - halen energie uit andere organismen in de lagere niveaus. Het tweede trofische niveau omvat primaire consumenten, herbivoren, die autotrofen (primaire producenten) consumeren terwijl het derde en vierde niveau bestaan uit secundaire en tertiaire consumenten, de carnivoren. Toproofdieren bezetten het hoogste trofische niveau van deze ketting. Reducenten of detritivoren, meestal bacteriën of schimmels die dode organismen consumeren, kunnen op elk heterotroof niveau voorkomen en een cruciale rol spelen bij het recyclen van voedingsstoffen en materie in het ecosysteem. Deze organismen scheiden spijsverteringsenzymen af die organisch materiaal afbreken en omzetten in anorganische verbindingen die weer kunnen worden gebruikt door primaire producenten.

Voedsel webben

Voedselketens geven niet altijd de interacties tussen soorten in een ecosysteem nauwkeurig weer. Roofdieren en prooien kunnen op meerdere trofische niveaus voorkomen. Een voedselweb - een holistisch model waarin rekening wordt gehouden met alle interacties - kan de complexiteit van relaties in een ecosysteem beter weergeven.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter