Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

30.5: Hybride zones
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Hybrid Zones
 
TRANSCRIPT

30.5: Hybride zones

Hybride zones zijn smalle gebieden waar twee nauw verwante soorten op elkaar inwerken, paren en hybriden produceren. Ten opzichte van beide oudersoorten kunnen hybriden verschillende fenotypische of genetische verschillen vertonen die hun overleving en reproductief succes beïnvloeden. De genetische varianties die door hybridisatie worden geïntroduceerd, beïnvloeden de soortendiversiteit en soortvormingsprocessen binnen de hybride zone.

Genenstroom en natuurlijke selectie zijn evolutionaire mechanismen die de uitkomst van een hybride zone bepalen. Genenstroom verdeelt, homogeniseert en bewaart genetische variatie tussen populaties, terwijl natuurlijke selectie de genetische variatie vermindert door alleen de sterkste individuen in een populatie te bevoordelen. Dus als er een barrière voor genetische uitwisseling ontstaat, wordt de geïsoleerde populatie duidelijker, of divergeert.

Als die barrière echter wegvalt, kunnen de populatie en zijn voorheen geïsoleerde tegenhanger kruisen en hybriden produceren. Afhankelijk van de hybride fitness kunnen populaties: (1) hybride genenstroom verminderen door de selectie tegen hybriden te versterken, (2) hybride genenstroom bevorderen, waardoor ouder- en hybride populaties versmelten, of (3) genenstroom behouden, waardoor ouder- en hybride populaties stabiel kunnen bestaan.

Hybride zones volgen primair of secundair soortcontact. De meeste hybride zones zijn het resultaat van secundair contact, waar twee geografisch gescheiden populaties de genenstroom herstellen. Primair contact, hoewel minder gebruikelijk, betreft natuurlijke selectie tussen naburige populaties binnen een gedeeld geografisch bereik. Omdat primair en secundair contact vergelijkbare genetische en fenotypische resultaten opleveren, zijn de twee moeilijk te onderscheiden.

Wetenschappers kunnen de frequentie van een gen of fenotype, of cline, in een geografisch gebied observeren. Frequenties in de hybride zone kunnen abrupt veranderen, waardoor een getrapte cline ontstaat. De frequentie van genen die specifiek zijn voor vuurbuikpadden neemt bijvoorbeeld af van bijna 100% in het geografische bereik tot 50% in de hybride zone tot 0% in het bereik van de geelbuikpadden. Clines weerspiegelen de genenstroom of natuurlijke selectie die de gekruisde populaties beïnvloedt.

Hybride zones zijn natuurlijke laboratoria voor het bestuderen van de mechanismen en processen die betrokken zijn bij divergentie en soortvorming. Hybridisatie creëert genetische variatie die nieuwe aanpassingen en dus soortendiversiteit oplevert. Wetenschappers kunnen meerdere clines analyseren om de genenstroom en natuurlijke selectie in een hybride zone te karakteriseren. Met deze kennis kunnen wetenschappers beter inschatten hoe verschillende factoren soorten en populaties beïnvloeden.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter