Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

29.11: Habitatfragmentatie
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Habitat Fragmentation
 
TRANSCRIPT

29.11: Habitatfragmentatie

Habitatfragmentatie beschrijft het opsplitsen van een uitgebreide, aaneengesloten habitat in kleinere, losgekoppelde gebieden. Menselijke activiteiten zoals landconversie, evenals langzamere geologische processen die leiden tot veranderingen in de fysieke omgeving, zijn de twee belangrijkste oorzaken van habitatfragmentatie. Het fragmentatieproces volgt doorgaans dezelfde stappen: perforatie, dissectie, fragmentatie, krimp en slijtage.

Perforatie en dissectie komen vaak voor tijdens de beginfase van landontwikkeling. Het opruimen van braakliggend land om bijvoorbeeld een huis (dwz perforatie) of weg (dwz ontleding) te bouwen, verstoort de anders aaneengesloten leefomgeving. Herhaalde perforatie of dissectie van habitats, of een combinatie van beide, creëert steeds meer losgekoppelde habitats (dwz fragmentatie).

Krimp en slijtage treden gewoonlijk op na fragmentatie. Landontwikkeling verspreidt zich totdat de resterende onbebouwde gebieden kleiner worden (dwz krimp) of volledig verdwijnen (i.e., slijtage). Voortdurende vernietiging en fragmentatie van habitats verminderen de beschikbaarheid van habitats, wat gevolgen heeft voor de biodiversiteit.

Gefragmenteerd land bestaat uit rand- en binnenhabitats. De randen van gefragmenteerde habitats zijn bijzonder kwetsbaar voor omgevingsinvloeden, zoals noodweer. Grotere fragmenten van habitats zijn beter bestand tegen randeffecten dan kleinere fragmenten. Randeffecten breiden zich verder uit in en bedreigen de binnenhabitat wanneer de verhouding tussen de rand en de binnenruimte hoog is.

Kleine fragmenten ondersteunen minder biodiversiteit omdat: 1) randeffecten leiden tot instabiliteit van habitats, 2) sommige soorten een grote habitat nodig hebben, en 3) kleine, geïsoleerde populaties op lange termijn niet duurzaam zijn. Als een habitat sterk gefragmenteerd is, neemt het risico van uitsterven van soorten toe naarmate de inheemse soort de toegang tot een geschikte habitat verliest. Dit risico wordt nog groter als een soort niet tussen patches kan reizen en de genenstroom beperkt wordt.

Het opnieuw verbinden van gefragmenteerde habitats helpt om te effecten van habitatfragmentatie tegen te gaan. Afgezien van het oversteken van wilde dieren, kunnen habitats met elkaar verbonden worden door kleine stukken geschikte habitat tussen grotere habitatgebieden aan te brengen. Significante, beschermde habitats, zoals natuurreservaten en nationale parken, vormen een veilige omgeving voor soorten om te gedijen zonder verdere menselijke activiteit. Habitatfragmentatiestudies zijn bedoeld om de effecten ervan op de biodiversiteit te begrijpen en om gepaste reacties te bepalen om de schadelijke effecten ervan te verminderen.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter