Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

27.9: De stikstofcyclus
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
The Nitrogen Cycle
 
TRANSCRIPT

27.9: De stikstofcyclus

Stikstofatomen zijn aanwezig in alle eiwitten en DNA en worden gerecycled tussen abiotische en biotische componenten van het ecosysteem. De primaire vorm van stikstof op aarde is echter stikstofgas, dat door de meeste dieren en planten niet kan worden gebruikt. Stikstofgas moet dus eerst worden omgezet in een bruikbare vorm door stikstofbindende bacteriën voordat het door andere levende organismen kan worden gecirculeerd. Het gebruik van stikstofhoudende meststoffen en dierlijke afvalproducten in de menselijke landbouw heeft de natuurlijke stikstofcyclus sterk beïnvloed.

Biologische stikstofcyclus

Ongeveer 78% van de lucht die we inademen is stikstofgas. In deze vorm, N 2 , zijn er echter maar weinig organismen die het kunnen gebruiken. Stikstof vormt in alle organismen essentiële moleculen, zoals eiwitten en DNA. Omdat ze de atmosferische vorm van stikstof niet kunnen gebruiken, gebruiken de meeste organismen de bijproducten van stikstofbindende en nitrificerende prokaryoten. Stikstoffixatie zet stikstofgas (N 2 ) om in ammoniak (NH 3 ), terwijl nitrificatie NH 3 omzet in nitrieten (NO 2 - ) en nitraten (NO 3 - ). Planten kunnen de ammoniak en nitraten direct gebruiken, en plantenetende organismen verkrijgen stikstof door planten op te nemen. Wanneer deze organismen afsterven, kunnen bacteriën in de bodem de organische stikstof omzetten in ammoniak in een proces dat ammonificatie wordt genoemd. Door denitrificatie kunnen aërobe bacteriën ammoniak vervolgens omzetten in stikstofgas dat weer in de atmosfeer vrijkomt en de cyclus beëindigd.

Stikstof zinkt

Het primaire reservoir voor langdurige opslag van stikstof is stikstofgas in de atmosfeer. Er zijn echter andere, kleinere stikstofputten in het ecosysteem. Stikstof kan relatief lang worden vastgehouden in moerassen, zeesedimenten en sedimentair gesteente. Omdat stikstofverbindingen echter zeer oplosbaar zijn in water, kan door verwering van sedimentair gesteente stikstof weer in het ecosysteem vrijkomen.

Menselijke effecten op de stikstofcyclus

Omdat stikstof vaak een beperkende factor is voor plantengroei in natuurlijke omgevingen, voegen boeren stikstof aan de bodem toe als meststof om de landbouwopbrengst te verhogen. Afvloeiing van landbouwproducten naar aquatische ecosystemen kan leiden tot eutrofiëring en een onnatuurlijk snelle groei van giftige algensoorten. Door grote aantallen vee te fokken, kan ook de hoeveelheid stikstofafval in de bodem en in lokale waterbronnen toenemen.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter