Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

29.4: Wat is Conservatie Biologie?
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
What is Conservation Biology?
 
TRANSCRIPT

29.4: Wat is Conservatie Biologie?

Conservatie biologie is een wetenschappelijk veld dat zich op het behoud van biodiversiteit richt om ecosystemen te beschermen en tegelijkertijd te voorzien van de behoeften van de menselijke bevolking. Mensen hebben goed functionerende ecosystemen nodig om onze voorraad natuurlijke hulpbronnen, zoals voedsel, medicijnen en bouwmaterialen, in stand te houden.

Ecosystemen voeren ook kritieke diensten uit, zoals het zuiveren van onze lucht en water. Er is veel bewijs dat aangeeft dat dergelijke ecosysteemdiensten afhankelijk zijn van biodiversiteit. Bovendien gaat het belang van natuurbehoud verder dan de materiële behoeften van de huidige menselijke bevolking. Veel filosofische en religieuze tradities beweren dat wij de verantwoordelijkheid dragen voor het behoud van een gezonde omgeving voor toekomstige generaties van mensen en dat niet-menselijke soorten een inherent bestaansrecht hebben.

Menselijke activiteiten vormen de belangrijkste bedreiging voor de biodiversiteit en de gezondheid van ecosystemen. Deze activiteiten omvatten ontbossing, vervuiling, overbevissing van wilde soorten, de introductie van niet-inheemse soorten en wereldwijde klimaatverandering die veroorzaakt wordt door het verbranden van fossiele brandstoffen. Om deze bedreigingen te verzachten, combineert conservatiebiologie genetica, klimatologie, ecologie, sociale wetenschappen met vele andere disciplines om het verlies aan biodiversiteit zowel te identificeren als te voorkomen.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter