Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

32.4: Genetische drift
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Genetic Drift
 
TRANSCRIPT

32.4: Genetische drift

Natuurlijke selectie - waarschijnlijk het meest bekende evolutionaire mechanisme - verhoogt de prevalentie van eigenschappen die overleving en voortplanting bevorderen. Evolutie propageert echter niet alleen gunstige eigenschappen, en komt ook niet altijd de bevolking ten goede.

Het leven is niet eerlijk. Een hert dat tevreden in een weiland graast, kan wellicht door bliksemschicht omkomen. Als het gedoemde hert slechts een van de drie dieren in de populatie is, gaat 1/3 van de genenpool van de populatie verloren. Willekeurige gebeurtenissen zoals deze kunnen een populatie onuitwisbaar beïnvloeden, soms generaties lang. Dit evolutionaire mechanisme wordt genetische drift genoemd.

Genetische drift is een verschuiving in de frequentie van allelen in een populatie als gevolg van toevallige gebeurtenissen. Allelen zijn variaties van een gen en hun frequentie is het deel, of percentage, van de populatie met dat allel. Genetische drift kan de frequenties van zowel voordelige, neutrale als schadelijke allelen veranderen.

Genetische drift heeft niet voldoende dramatische gevolgen bij grote populaties; dit komt omdat het niet geïsoleerd voorkomt, maar naast andere evolutionaire mechanismen, zoals natuurlijke selectie. In grote populaties kunnen veel individuen verloren gaan en de resterende genenpool is nog steeds divers genoeg om natuurlijke selectie te laten werken.

Genetische drift kan de genetische diversiteit in kleine populaties echter sterk verminderen, waardoor een steekproeffout ontstaat. Een steekproeffout treedt op wanneer een steekproef niet representatief is voor de populatie waaruit deze is afgeleid. Wanneer een deel van een populatie wordt geëlimineerd, vertegenwoordigen de resterende leden mogelijk slechts een fractie van de genetische diversiteit van de oorspronkelijke populatie. Grotere monsters zijn doorgaans representatiever, en daarom maximaliseren wetenschappers de steekproefomvang voor hun experimenten.

Twee extreme voorbeelden van genetische drift zijn het knelpunt-effect, dat veroorzaakt wordt door catastrofale gebeurtenissen, zoals natuurrampen, en het stichtereffect, wat het resultaat is van kolonisatie. In beide gevallen zijn kleinere populaties afgeleid van grotere en heeft een steekproeffout tot evolutie leidt, waardoor soms door minder gunstige eigenschappen zijn geëvolueerd.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter