Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

29.8: Wat is het klimaat?
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
What is Climate?
 
TRANSCRIPT

29.8: Wat is het klimaat?

Klimaat verwijst naar de heersende weersomstandigheden in een bepaald gebied gedurende een langere periode. Zoals het gezegde luidt: “Klimaat is wat je verwacht. Het weer is wat je krijgt. " Het klimaat wordt beïnvloed door geografische factoren, zoals de breedtegraad, terrein en nabijheid van watermassa's.

Weer en klimaat

Weer en klimaat zijn gerelateerd, hoewel ze verschillen wat betreft tijdsduur en voorspelbaarheid. Weer verwijst naar de toestand van de atmosfeer op een specifieke tijd en plaats, terwijl klimaat de "gemiddelde" weersomstandigheden over een veel langere tijd beschrijft. Wat betreft de voorspelbaarheid zijn weersvoorspellingen beperkt tot dagen, maar het klimaat kan gemodelleerd en voorspeld worden over substantiële perioden, zoals jaren of zelfs decennia.

Het klimaatsysteem

Het klimaatsysteem van de aarde bestaat uit verschillende kleinere, op elkaar inwerkende subsystemen. De atmosfeer is een omhulsel van gassen die de aarde omringen. De hydrosfeer bestaat uit al het water op, boven of onder het aardoppervlak. Oceanen beslaan meer dan tweederde van het aardoppervlak. IJs, waaronder zee-ijs, gletsjers, ijskappen en sneeuw, omvat de cryosfeer, die ook deel uitmaakt van de hydrosfeer. De geosfeer of lithosfeer bestaat uit de aardkorst. Ten slotte omvat de biosfeer alle ecosystemen op aarde, zoals alle levende organismen en hun interacties met de atmosfeer, hydrosfeer, cryosfeer en lithosfeer. Deze subsystemen wisselen energie, water en momentum uit. De krachtbron die al deze complexe interacties aandrijft, is straling van de zon.

Planetaire energiebalans

Het klimaatsysteem wordt aangedreven door straling van de zon; zonnestraling levert echter niet genoeg energie om de aarde boven het vriespunt te houden. De temperatuur van de aarde, die een aanzienlijke invloed heeft op het klimaat, hangt af van de versterking van thermische energie door zonnestraling. Het aardoppervlak absorbeert ongeveer 49% van de zonnestraling en ~ 20% wordt geabsorbeerd door de atmosfeer. Deze straling verwarmt de planeet, waardoor energie van de aarde in de ruimte terugkeerd. De uiteindelijke temperatuur van de planeet wordt dus bepaald door de balans tussen de energie die wordt geabsorbeerd en verloren.

Klimaatverandering en samenleving

Vergeleken met patronen onthuld door historische gegevens, verandert het klimaat op aarde momenteel snel. Hoewel deze veranderingen te miniem zijn om van dag tot dag op te merken, kan de opeenstapeling van deze minieme veranderingen verwoestende gevolgen hebben voor de samenleving. Landbouw- en voedselproductie zijn bijzonder kwetsbaar voor klimaatverandering en er zijn verschillende modellen ontwikkeld om de mogelijke effecten van klimaatverandering te voorspellen. Hoewel de effecten van klimaatverandering op de voedselproductie per gewas en regio verschillen, voorspelt één model dat Zuid-Azië en Zuid-Afrika waarschijnlijk negatieve gevolgen zullen ondervinden voor verschillende gewassen die belangrijk zijn voor grote voedsel-afhankelijke populaties.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter