Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

33.4: Wat is de evolutionaire geschiedenis?

INHOUDSOPGAVE
JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Education
What is Evolutionary History?
 
TRANSCRIPT

33.4: Wat is de evolutionaire geschiedenis?

Wetenschappers leggen evolutionaire geschiedenis vast door fossiele, morfologische en genetische gegevens te analyseren. De fossielen vertellen de geschiedenis van het leven op aarde en leveren bewijs voor evolutie. Zowel fossielen als levende organismen bieden echter bewijs voor de evolutionaire geschiedenis op aarde.

Fylogenetische bomen illustreren de evolutionaire relaties tussen deze organismen. Wetenschappers leiden de gemeenschappelijke afkomst van organismen af door gedeelde morfologische en genetische kenmerken te evalueren. De fossielen en de fylogenetische bomen helpen wetenschappers om de evolutionaire geschiedenis van het leven op aarde te reconstrueren.

Volgens de evolutionaire geschiedenis vormden de omstandigheden op de vroege aarde het begin van het leven. Bijna 4 miljard jaar geleden condenseerde atmosferische waterdamp tot regen die de bekkens van de planeet vulde om oceanen te vormen. Zoals gedocumenteerd door fossiel bewijs, begon het leven op aarde met de komst van eencellig leven.

Wetenschappers, zoals astrobiologen, gebruiken deze kennis om het potentieel voor leven op andere planeten te onderzoeken. De aanwezigheid van water werd als een universeel gedeelde levensbehoefte vastgesteld. Water op Mars, suggereert bijvoorbeeld dat er ook leven - hoogstwaarschijnlijk bacteriën - op die planeet kan voorkomen.

Naarmate de omstandigheden op aarde veranderden, veranderden ook de complexiteit en variëteit van organismen. Oxygenatie van de atmosfeer van de aarde maakte de weg vrij voor meercellig leven en landkolonisatie. In de loop van de tijd kwamen talloze soorten tevoorschijn (dwz soortvorming) en stierven soorten (dwz uitsterven) toen de aarde verschuivingen in het milieu onderging.

Gedurende de evolutionaire tijd hebben soorten aanpassingen ontwikkeld om de dynamische omgeving van de aarde beter te overleven. Aanpassingen kunnen voortkomen uit een gemeenschappelijke voorouder of onafhankelijk ontstaan via convergente evolutie. Een gemeenschappelijke voorouder leidde bijvoorbeeld tot de gedeelde voorpootstructuur van zoogdieren, terwijl de vinnen en staarten van vissen onafhankelijk van die van walvissen evolueerden.

Evolutionaire geschiedenis beschrijft hoe fossiele en levende soorten evolueerden sinds het ontstaan van het leven op aarde. Wetenschappers willen de milieukrachten die de evolutie aansturen, evenals de evolutionaire relaties tussen organismen begrijpen. Het vaststellen van de evolutionaire geschiedenis van de aarde biedt een raamwerk om het proces en de omstandigheden rondom de evolutie te begrijpen.


Aanbevolen Lectuur

Tags

Evolutionary History Earth's Early Atmosphere Water Vapor Volcanic Eruptions Rain Formation Earth's Oceans Single-celled Organisms Prokaryotes Photosynthesis Terrestrial Environments Oxygen Production Diverse Organisms Multicellular Organisms Plants Fungi Animals Fossil Record Phylogenetic Trees

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter