Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

20.3: Gewrichten
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Joints
 
TRANSCRIPT

20.3: Gewrichten

Gewrichten, ook wel articulaties of gewrichtsoppervlakken genoemd, zijn punten waarop ligamenten of andere weefsels zich met aangrenzende botten verbinden. Gewrichten laten beweging en stabiliteit toe en kunnen worden geclassificeerd op basis van hun structuur of functie.

Structurele gewrichtsclassificaties zijn gebaseerd op het materiaal waaruit het gewricht bestaat en of het gewricht al dan niet een ruimte tussen de botten bevat. Gewrichten worden structureel geclassificeerd als vezelig, kraakbeenachtig of synoviaal.

Vezelige gewrichten zijn onbeweegbaar

De botten van een fibreus gewricht zijn verbonden door fibreus weefsel en hebben geen ruimte of holte ertussen. Vezelige gewrichten kunnen dus niet bewegen. Hoewel de schedel één groot bot lijkt te zijn, bevat het verschillende botten die met elkaar zijn verbonden door vezelige gewrichten die hechtingen worden genoemd. Syndesmosen, het tweede type vezelgewricht dat in de fibula (kuitbeen) wordt aangetroffen, laat meer beweging toe dan hechtingen. Het derde type vezelig gewricht, gomphosen, verbindt tanden met hun tandholtes.

Kraakbeenachtige gewrichten laten minimale bewegingen toe

De botten van kraakbeengewrichten zijn verbonden door kraakbeen en laten minimale beweging toe. De twee soorten kraakbeengewrichten, synchondroses en symphyses, verschillen in het soort kraakbeen dat de botten met elkaar verbindt (respectievelijk hyaline kraakbeen en fibrokraakbeen). De epifysaire platen in de botten van opgroeiende kinderen bevatten synchondrozen. Symphyses verbinden zowel wervels als de schaambeenderen.

Synoviale gewrichten laten de meeste bewegingtoe

Synoviale gewrichten, die te vinden zijn in de ellebogen, schouders, knieën en elders, zijn het meest voorkomende type gewricht en laten de meeste beweging toe. Het zijn ook de zwakste gewrichten en de enige gewrichten die een holte bevatten tussen aangrenzende botten. Deze synoviale holte wordt omringt door een omhulsel dat een gewrichtscapsule (of gewrichtscapsule) wordt genoemd en bevat vloeistof die wrijving tussen botten vermindert.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter