Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

2.21: Verdamping
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Vaporization
 
TRANSCRIPT

2.21: Verdamping

Door verdamping verandert een vloeibare stof in een gasvormige of dampvormige stof. Om dit te bereiken, moet de kinetische energie groter zijn dan de intermoleculaire krachten die ervoor zorgt dat moleculen aan elkaar binden. De hoeveelheid energie die nodig is om een hoeveelheid vloeistof bij een bepaalde druk en een constante temperatuur te verdampen, wordt de verdampingswarmte genoemd. Wanneer vloeibaar water wordt verdampt, verandert het in stoom.

Methoden

Verdampen is een methode waarbij warmte wordt toegevoegd aan een vloeistof totdat deze het kookpunt bereikt. Koken is een soort verdamping die optreedt wanneer zich dampbellen vormen onder het oppervlak van de vloeistof. Het kookpunt varieert op basis van atmosferische druk. Met meer atmosferische druk is er meer energie nodig om het kookpunt te bereiken. Op zeeniveau kookt water bij 100 o C (212 o F) - de temperatuur op zeeniveau wordt het normale of atmosferische kookpunt genoemd. Op grotere hoogte heeft water minder energie nodig om te koken. Op de Mount Everest kookt het water bij ongeveer 71o C (160 o F). In de ruimte, waar geen atmosfeer is en het extreem koud is, zal water eerst koken en dan bevriezen - een gevolg van de hoge warmtecapaciteit van water.

Vervluchtiging, een andere vorm van verdamping, vindt plaats onder het kookpunt. In dit proces kunnen watermoleculen met voldoende kinetische energie de intermoleculaire krachten aan het oppervlak van het water verbreken en ontsnappen als damp. De overige watermoleculen hebben een lagere kinetische energie. Als dit op grote schaal gebeurt, neemt de algehele kinetische energie van de vloeistofmassa af, waardoor de vloeistof afkoelt. Zweten maakt gebruik van dit fenomeen om de lichaamstemperatuur te verlagen. Wanneer transpiratievocht uit het lichaam verdampt, wordt het resterende zweet koeler en helpt het om warmte uit het lichaam te absorberen.

Het feit dat water kan verdampen wordt ook door planten gebruikt om water door de plant te vervoeren. Terwijl watermoleculen vrijkomen uit de poriën van de bladeren en verdampen, trekken ze watermoleculen eronder aan door moleculaire adhesie. De verdamping van water speelt een belangrijke rol in de waterkringloop en drijft een groot deel van het weer en klimaat op aarde aan. Ongeveer 71% van het aardoppervlak is water, dus het is belangrijk om de mechanismen en kracht van waterverdamping te begrijpen.

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter