Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

27.1: Wat is een Ecosysteem?
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
What is an Ecosystem?
 
TRANSCRIPT

27.1: Wat is een Ecosysteem?

Overzicht

Een ecosysteem is de interactie tussen alle abiotische en biotische factoren in een omgeving en kan worden geclassificeerd als terrestrisch of aquatisch. Terrestrische ecosystemen worden gecategoriseerd op basis van het klimaat, waaronder de jaartemperatuur, regenval en seizoensinvloeden. Aquatische ecosystemen worden gescheiden op basis van zoet en zout water, en vervolgens op basis van de diepte, die de watertemperatuur en de hoeveelheid zonlicht die het water binnendringt beïnvloedt.

Terrestrische ecosystemen

Terrestrische ecosystemen worden ingedeeld in biomen, die gekenmerkt zijn door zowel het klimaat van de omgeving als de soorten organismen die daar leven. Regenwouden zijn gebieden in de buurt van de evenaar met hoge, seizoensgebonden temperaturen en grote hoeveelheden jaarlijkse regenval en herbergen enkele van de meest diverse habitats ter wereld. Woestijnen zijn ecosystemen met hoge temperaturen maar met een gebrekkige jaarlijkse regenval. Hoewel woestijnen deze kenmerken delen, kan hun biodiversiteit variëren.

Het arctische bioom is het ecosysteem aan de andere kant van het spectrum met zeer lage jaartemperaturen en lage jaarlijkse regenval. Dit ecosysteem heeft de laagste biodiversiteit. Tussen deze drie belangrijke biomen bevinden zich de seizoensgebonden toendra-, gematigde graslanden- en savanne-ecosystemen. Deze ecosystemen vertonen oscillerende jaarlijkse veranderingen in zowel temperatuur als regenval en herbergen dieren en planten die specifiek zijn aangepast aan deze seizoensveranderingen.

Zoetwater ecosystemen

Aquatische ecosystemen zijn verder onderverdeeld in twee categorieën: zoet- en zoutwater. Zoetwaterecosystemen - de zeldzaamste ecosystemen die ongeveer 2% van het aardoppervlak uitmaken - omvatten meren, rivieren, beken en draslanden. De belangrijkste factoren die de biodiversiteit binnen deze ecosystemen beïnvloeden, zijn de waterstroom, temperatuur en diepte.

Het ondiepe gebied nabij de randen van vijvers en meren wordt de kustzone genoemd. De kustzone is het warmste deel van het waterlichaam en omvat veel waterproducenten, consumenten en dieren die zowel op het land als op het water leven. De limnetische zone, of het diepwateroppervlak, is goed verlicht en wordt gedomineerd door plankton. De profundale zone, of diep water, bestaat meestal uit organismen die dode organismen eten en niet fotosynthetiseren omdat er weinig licht de diepte binnendringt.

In beken en rivieren stroomt water snel, waardoor zuurstof wordt hergebruikt en het water relatief koel blijft. De soortendiversiteit is gerelateerd aan de breedte en diepte van de rivier, waarbij grotere delen van de rivier diverser zijn dan de smallere delen. Ten slotte zijn draslanden gebieden met ondiep stilstaand water zoals moerassen en worden ze gekenmerkt door vaak hete en vochtige omgevingen. Deze ecosystemen hebben de hoogste biodiversiteit van alle zoetwaterecosystemen, waaronder een verscheidenheid aan planten, dieren, schimmels en bacteriën.

Zoutwater ecosystemen

Zoutwater ecosystemen - de meest voorkomende samenstellende aBijna 75% van het aardoppervlak - verschilt van zoetwaterecosystemen vanwege het hoge zoutgehalte van het water. Ze zijn ook gescheiden op basis van waterdiepte: ondiepe oceaan, diep oceaanwater en diep oceaanoppervlak. Het meest dieverse ecosysteem is ondiep water, waar de meeste koraalriffen van de wereld en het bijbehorende zeeleven leven. Naast de ondiepe oceaan herbergt het diepe oceaanoppervlak ook een verscheidenheid aan zeeleven - vanwege de hoeveelheid zonlicht dat doordringt - waaronder plankton, dat ongeveer 40% van alle fotosynthese op aarde uitvoert.

Omdat weinig ligt doordringt in de diepe gebieden, bevat het ecosysteem van de diepe oceaan een minder diverse maar vaak ongebruikelijkere organismen die zijn aangepast aan de duisternis en hoge druk. Over dit ecosysteem is het minst bekend omdat het een de enorme hoeveelheid ruimte beslaat. Wetenschappers zijn nu echter in staat om dit te verkennen dankzij nieuwe technologieën zoals het door mensen bezette voertuig Alvin. Momenteel hebben onderzoekers met dit voertuig toegang tot 2/3 van de oceaanbodem tot een diepte van 4.500 m.

Ecosysteemdynamiek

Ongeacht de kenmerken van het specifieke ecosysteem, delen ze allemaal dezelfde dynamische processen van energie- en materietransformatie door middel van fotosynthese en voedingsrelaties tussen organismen. Ecosystemen worden aangedreven door een constante instroom van zonne-energie die door het ecosysteem stroomt terwijl de materie wordt gerecycled.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter