Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

28.9: Symbiose
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Symbiosis
 
TRANSCRIPT

28.9: Symbiose

Symbiotische relaties zijn langdurige, nauwe interacties tussen individuen van verschillende soorten die de verspreiding en abundantie van die soorten beïnvloeden. Wanneer een relatie gunstig is voor beide soorten, wordt dit mutualisme genoemd. Wanneer de relatie gunstig is voor de ene soort, maar niet gunstig of schadelijk voor de andere soort, wordt dit commensalisme genoemd. Wanneer het ene organisme wordt geschaad ten voordele van een ander, staat de relatie bekend als parasitisme. Dit soort relaties leidt vaak tot co-evolutie en draagt bij aan de complexiteit van de gemeenschapsstructuur.

Mutualisme

Mutualisme treedt op wanneer beide soorten profiteren van een nauwe relatie. Een bekend voorbeeld is de relatie tussen mieren en bladluizen. Bladluizen voeden zich met het floëem van plantenstelen en scheiden een suikerachtige vloeistof uit. Mieren, die zich voeden met deze uitscheiding, hebben een complexe relatie met de bladluizen ontwikkeld, vergelijkbaar met die tussen boeren en melkvee. Mieren zullen de bladluizen naar verschillende voedselbronnen vervoeren, de bladluizen tegen predatie beschermen en bladluizen die zijn geïnfecteerd door schimmelparasieten verwijderen. De mieren profiteren door de suikerachtige uitscheidingen, die door de bladluizen worden geproduceerd, te consumeren.

Commensalisme

Commensale relaties komen de ene soort ten goede, maar schaden de andere niet. Epifyten (zoals Spaans mos) gebruiken bijvoorbeeld bomen en andere planten voor structurele ondersteuning om te groeien, maar ze zijn niet schadelijk voor de gastheerboom. Zeepokken hechten zich ook aan mobiele zeedieren, zoals walvissen. De zeepokken profiteren ervan dat ze worden vervoerd naar planktonrijke voedselbronnen waar zowel walvissen als zeepokken zich voeden en ook worden beschermd tegen bepaalde roofdieren. Over het algemeen wordt de walvis niet geschaad door deze interactie, dus wordt de relatie vaak omschreven als commensalisme. Zeepokken kunnen echter een lichte hydrodynamische weerstand en huidirritatie veroorzaken en worden daarom soms als semiparasitair beschouwd. Dit illustreert het grijze gebied tussen commensalisme en parasitisme.

Parasitisme

Relaties waarin de ene soort baat heeft bij het schaden van een andere soort, worden parasitair genoemd. Parasitisme is vergelijkbaar met predatie, maar parasieten doden hun gastheren vaak niet. De complexe relaties tussen parasieten en hun gastheren hebben vaak een lange co-evolutionaire geschiedenis. Veel parasieten hebben lange, complexe levenscycli waarbij meerdere gastheren betrokken zijn. Een typisch voorbeeld is Plasmodium malariae . Een vrouwtjesmug draagt de Plasmodium sporozoïeten in haar speeksel. Wanneer de sporozoïeten in de bloedbaan van een mens worden geïnjecteerd, reizen ze naar de lever.

In de lever ondergaat het Plasmodium vele stadia van zijn levenscyclus, wat resulteert in de productie van merozoïeten, die in het bloed terechtkomen. Een deel van de merozoïeten die vrijkomen uit geïnfecteerde bloedcellen vormt gametocyten. De mannelijke en vrouwelijke gametocyten van het Plasmodium kunnen tijdens een maaltijd weer door een mug worden ingenomen. In de maag van de mug genereren de gametocyten zygoten, die zich ontwikkelen tot eicellen die scheuren om meer sporozoïeten vrij te maken, waardoor de cyclus opnieuw begint.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter