Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

35.2: De levenscyclus van Angiospermen
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
The Angiosperm Life Cycle
 
TRANSCRIPT

35.2: De levenscyclus van Angiospermen

Planten hebben een levenscyclus die is opgesplitst in twee meercellige stadia: een haploïde fase - met cellen met één set chromosomen - en een diploïde fase - met cellen met twee sets chromosomen. De haploïde fase is de gameet-producerende gametofyt en de diploïde fase is de sporen-producerende sporofyt.

Tegenwoordig groeien de meeste planten uit zaden en produceren ze bloemen en fruit; dergelijke planten worden angiospermen genoemd. Angiospermen beginnen als zaden - structuren die uit een beschermende zaadvacht, een voorraad voedingsstoffen en een embryo bestaan. Het zaadje ontwikkelt zich tot een sporofyt - het bekende, bloemvormende deel van een plant.

De reproductieve levenscyclus van angiospermen begint met de bloei. Meeldraden en vruchtbladen bevatten sporangia, structuren met cellen die sporen produceren en sporocyten worden genoemd. Sporofyten produceren sporen als eieren of als sperma, afhankelijk van hun oorsprong.

Mannelijke sporen - microsporen - worden bijvoorbeeld geproduceerd in helmknoppen aan de uiteinden van meeldraden. Een microspore ontwikkelt zich tot een stuifmeelkorrel - de mannelijke gametofyt. Een stuifmeelkorrel bevat een buiscel en een generatieve cel, die zich ontwikkelt tot sperma.

De stamper bestaat uit een eierstok en zijn eitjes. Vrouwelijke sporen - megaspores - worden geproduceerd in eitjes. Een megaspore ontwikkelt zich tot een embryozak - de vrouwelijke gametofyt - die het ei bevat.

Door bestuiving kan de zaadvormende stuifmeelkorrel de ei-bevattende embryozak bereiken. Terwijl de embryozak stationair is, kunnen stuifmeelkorrels worden gedragen door wind, water of dieren.

Om bevruchten plaats te laten vinden, moet het vrijgekomen stuifmeel uit de helmknoppen het plakkerige stigma aan het uiteinde van een vruchtblad bereiken. De buiscel van de stuifmeelkorrel ontwikkelt zich dan in een stuifmeelbuis, die zich langs de vruchtboom naar de zaadknop uitstrekt.

Angiospermen ondergaan een soort dubbele bevruchting die een embryo en een endosperm, een opslag van voedingsstoffen, produceert. Het embryo en het endosperm worden in een zaadhuid verpakt en vormen een zaadje. Terwijl de eitjes zich ontwikkelen tot zaden, ontwikkelt de eierstok zich doorgaans tot fruit dat de zaden helpt beschermen en verspreiden.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter