Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

20.3: Eklemler
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Joints
 
TRANSKRİPT

20.3: Eklemler

Artikülasyonlar veya eklem yüzeyleri olarak da adlandırılan eklemler, bağların veya diğer dokuların bitişik kemikleri birbirine bağladığı noktalardır. Eklemler hareket ve stabiliteye izin verir ve yapılarına veya işlevlerine göre sınıflandırılabilir.

Yapısal eklem sınıflandırmaları, eklemi oluşturan materyale ve eklemin kemikler arasında bir boşluk içerip içermediğine dayanır. Eklemler yapısal olarak fibröz, kıkırdaklı veya sinovyal olarak sınıflandırılır.

Fibröz Eklemler Hareket Etmez

Fibröz eklemin kemikleri fibröz doku ile bağlanır ve aralarında boşluk yoktur. Böylece, fibröz eklemler hareket edemez. Kafatası tek bir büyük kemik gibi görünse de sütur adı verilen fibröz eklemlerle bağlanan birkaç kemik içerir. Fibulada (baldır kemiği) bulunan ikinci tip fibröz eklem olan sindesmoz, süturlardan daha fazla harekete izin verir. Üçüncü tip fibröz eklem, gomfozlar, dişleri yuvalarına bağlar.

Kıkırdak Eklemler Kısıtlı Hareketlere İzin Verir

Kıkırdaklı eklemlerin kemikleri kıkırdak ile bağlanır ve kısmı harekete izin verir. İki tip kıkırdaklı eklem, senkondroz ve simfiz, kemikleri birbirine bağlayan kıkırdak türünde farklılık gösterir (sırasıyla hiyalin kıkırdağı ve fibrokartilaj). Büyüyen çocukların kemiklerindeki epifiz plakaları senkondroz içerir. Simfizis, omurları ve kasık kemiklerini birbirine bağlar.

Sinovyal Eklemler En Fazla Hareket Aralığına İzin Verir

Dirseklerde, omuzlarda, dizlerde ve başka yerlerde bulunan sinovyal eklemler en yaygın eklem tipidir ve en geniş hareket aralığına izin verir. Aynı zamanda en zayıf eklemler ve bitişik kemikler arasında bir boşluk içeren tek eklem türüdür. Bu sinovyal boşluğu çevreleyen bağ dokusunun zarfı, eklem kapsülü olarak adlandırılır ve kemikler arasındaki sürtünmeyi azaltan bir sıvı içerir.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter