Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

29.4: Koruma Biyolojisi Nedir?
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
What is Conservation Biology?
 
TRANSKRİPT

29.4: Koruma Biyolojisi Nedir?

Koruma biyolojisi, insan popülasyonunun ihtiyaçlarını karşılarken ekosistemleri korumak için biyolojik çeşitliliğin korunmasına odaklanan bilimsel bir alandır. İnsanlar, gıda, ilaç ve yapı malzemeleri dahil olmak üzere doğal kaynak arzımızı sürdürmek için düzgün işleyen ekosistemlere ihtiyaç duyuyor.

Ekosistemler ayrıca, havamızı ve suyumuzu arıtmak gibi kritik hizmetler de yerine getirir. Çok sayıda kanıt, bu tür ekosistem hizmetlerinin biyolojik çeşitliliğe bağlı olduğunu göstermektedir. Dahası, korumanın önemi, mevcut insan nüfusunun maddi ihtiyaçlarının ötesine uzanır. Pek çok felsefi ve dini gelenek, gelecek nesil insanlar için sağlıklı çevreleri koruma sorumluluğunu taşıdığımızı ve insan olmayan türlerin doğuştan var olma hakkına sahip olduğunu savunuyor.

İnsan faaliyetleri, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem sağlığına yönelik birincil tehdittir. Bu faaliyetler arasında ormansızlaşma, kirlilik, yabani türlerin aşırı hasadı, yerli olmayan türlerin tanıtımı ve fosil yakıtların yakılmasının neden olduğu küresel iklim değişikliği bulunmaktadır. Bu tehditleri azaltmak için koruma biyolojisi, biyoçeşitlilik kaybını hem belirlemek hem de önlemek için genetik, iklim bilimi, ekoloji, sosyal bilimler ve diğer birçok disiplini birleştirir.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter