Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

33.4: Evrimsel Tarih Nedir?
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
What is Evolutionary History?
 
TRANSKRİPT

33.4: Evrimsel Tarih Nedir?

Bilim adamları fosiller ile morfolojik ve genetik verileri analiz ederek evrimsel tarihi kaydederler. Fosil kayıtları, dünya üzerindeki yaşamın tarihini belgelemekte ve evrim için kanıt sağlamaktadır. Ancak, hem fosiller hem de canlılar Dünya’nın evrimsel tarihi hakkında kanıtlar içermektedir.

Filogenetik ağaçlar bu organizmalar arasındaki evrimsel ilişkileri göstermektedir. Bilim insanları, ortak morfolojik ve genetik özellikleri değerlendirerek organizmaların ortak atalarını çıkarırlar. Birlikte, fosil kayıtları ve filogenetik ağaçlar, bilim insanlarının Dünya’daki yaşamın evrimsel tarihini yeniden inşa etmelerine yardımcı olmaktadır.

Evrimsel tarihe göre, erken Dünya’daki koşullar yaşamın başlaması için zemin hazırlamıştır. Yaklaşık 4 milyar yıl önce, atmosferik su buharı yoğunlaşarak, gezegenin havzalarını okyanuslar oluşturmak için dolduran yağmura dönüşmüştür. Sonuç olarak, fosil kanıtlarla belgelendiği gibi, Dünya’daki yaşam tek hücreli yaşamın ortaya çıkmasıyla başlamıştır.

Astrobiyologlar gibi bilim insanları, bu bilgiyi diğer gezegenlerde yaşam potansiyelini araştırmak için kullanırlar. Suyun varlığı, yaşam için evrensel olarak paylaşılan bir gereklilik olarak kabul edilir. Örneğin, Mars’ta bulunan su, yaşamın (büyük olasılıkla bakteri) bu gezegende de var olabileceğini göstermektedir.

Dünya’daki koşullar değiştikçe, organizmaların karmaşıklığı ve çeşitliliği de değişmiştir. Dünya atmosferinin oksijenlenmesi, çok hücreli yaşamın ve toprak kolonizasyonunun yolunu açmıştır. Zamanla, sayısız tür ortaya çıkmıştır (yani, türleşme) ve Dünya çevresel değişimlere maruz kaldıkça yok olmuştur (yani, yok olma).

Evrimsel zaman boyunca, türler Dünya’nın dinamik ortamında daha iyi hayatta kalmak için uyarlamalar geliştirmiştir. Uyarlamalar, ortak bir atadan veya yakınsak evrim yoluyla bağımsız olarak ortaya çıkabilir. Örneğin, ortak bir ata memelilerin ortak ön ayak yapısına yol açarken, balıkların yüzgeçleri ve kuyrukları balinalarınkinden bağımsız olarak evrimleşmiştir.

Evrimsel tarih, fosil ve canlı türlerin Dünya’da yaşamın ortaya çıkmasından bu yana nasıl evrimleştiğini açıklar. Bilim insanları, evrimi yönlendiren çevresel güçleri ve organizmalar arasındaki evrimsel ilişkileri anlamaya çalışırlar. Dünya’nın evrimsel tarihini oluşturmak, evrimi çevreleyen süreci ve koşulları anlamak için bir çerçeve sağlar.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter