Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

29.11: Habitat Parçalanması
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Habitat Fragmentation
 
TRANSKRİPT

29.11: Habitat Parçalanması

Habitat parçalanması, daha geniş, sürekli bir habitatın daha küçük, süreksiz alanlara bölünmesini tanımlar. Arazi dönüşümü gibi insan faaliyetleri ve fiziksel ortamda değişikliklere yol açan daha yavaş jeolojik süreçler, habitat parçalanmasının önde gelen iki nedenidir. Parçalanma işlemi tipik olarak aynı adımları takip eder: perforasyon, diseksiyon, parçalanma, büzülme ve yıpranma.

Perforasyon ve diseksiyon genellikle arazi gelişiminin ilk aşamalarında ortaya çıkar. Örneğin, bir ev (yani, perforasyon) veya yol (yani, diseksiyon) inşa etmek için gelişmemiş arazinin temizlenmesi, normalde sürekli olan habitatı bozar. Tekrarlanan habitat perforasyonu veya diseksiyonu veya her ikisinin bir kombinasyonu, giderek daha fazla bağlantısız bir habitat oluşturur (yani, parçalanma).

Büzülme ve yıpranma genellikle parçalanmadan sonra ortaya çıkar. Arazi gelişimi, kalan gelişmemiş alanlar küçülene (yani, büzülme) veya tamamen yok olana (yani, yıpranma) kadar yayılır. Devam eden habitat yıkımı ve parçalanması, biyoçeşitliliği etkileyen habitat kullanılabilirliğini azaltır.

Parçalanmış arazi, kenar ve iç habitatlardan oluşur. Parçalanmış habitatların kenarları, şiddetli hava koşulları gibi çevresel bozuculara karşı özellikle savunmasızdır. Daha büyük habitat parçaları, kenar etkilerine daha küçük parçalardan daha iyi dayanır. Kenar etkileri, kenar-iç habitat oranı yüksek olduğunda iç habitata daha da yayılır ve tehdit oluşturur.

Küçük parçalar daha az biyoçeşitliliği destekler, çünkü: 1) kenar etkileri habitat istikrarsızlığı yaratır, 2) bazı türler büyük bir habitat gerektirir ve 3) küçük, izole edilmiş popülasyonlar uzun vadede sürdürülemez. Bir habitat ağır bir şekilde parçalanmışsa, yerli türler uygun habitatlara erişimi kaybettikçe türlerin yok olma riski artar. Bu risk, bir türün yamalar arasında hareket edememesi ve gen akışının kısıtlanması durumunda daha da kötüleşir.

Parçalanmış habitatların yeniden bağlanması, habitat parçalanmasının etkilerini hafifletmeye yardımcı olur. Yaban hayatı geçişlerinin yanı sıra, basamak taşları habitatları yeniden birleştirir ve daha büyük habitat alanları arasında küçük uygun habitat alanları sunar. Doğa rezervleri ve milli parklar gibi önemli, korunan habitatlar, türlerin daha fazla insan faaliyeti olmadan gelişmesi için güvenli ortamlar sunar. Habitat parçalanma çalışmaları, biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerini anlamayı ve zararlı etkilerini azaltmak için uygun yanıtları belirlemeyi amaçlamaktadır.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter