Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

30.5: Hibrit Bölgeler
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Hybrid Zones
 
TRANSKRİPT

30.5: Hibrit Bölgeler

Hibrit bölgeler, birbirine yakın iki türün etkileşim içinde olduğu, çiftleştiği ve melez ürettiği dar bölgelerdir. Her iki ana türe göre, melezler hayatta kalma ve üreme başarısını etkileyen farklı fenotipik veya genetik farklılıklara sahip olabilir. Melezleşme ile ortaya konan genetik varyanslar, melez bölge içindeki türlerin çeşitliliğini ve türleşme süreçlerini etkiler.

Gen akışı ve doğal seçilim melez bir bölgenin sonucunu şekillendiren evrimsel mekanizmalardır. Gen akışı, popülasyonlar arasındaki genetik varyasyonu dağıtır, homojenize eder ve korurken, doğal seçilim bir popülasyondaki sadece en sağlıklı bireyleri tercih ederek genetik varyasyonu azaltır. Böylece, genetik değişim için bir engel ortaya çıkarsa, izole nüfus daha belirgin hale gelir veya ayrışır.

Ancak bu bariyer yıkılırsa, nüfus ve daha önce izole edilmiş muadili çiftleşebilir ve melez üretebilir. Melezin sağlığına bağlı olarak, popülasyonlar: (1) melezlere karşı seçimi güçlendirerek hibrid gen akışını azaltabilir, (2) hibrid gen akışını teşvik ederek, ebeveyn ve melez popülasyonların kaynaşmasına neden olabilir, ya da (3) gen akışını koruyarak, ebeveyn ve melez popülasyonların bir arada var olmasına izin verir.

Hibrid bölgeler birincil veya ikincil türler temasını takip eder. Çoğu melez bölge, coğrafi olarak ayrılmış iki popülasyonun gen akışını yeniden oluşturduğu ikincil temasın sonucudur. Birincil temas, daha az yaygın olmasına rağmen, paylaşılan bir coğrafi aralık içinde komşu popülasyonlar arasında doğal seçilimi içerir. Primer ve sekonder temas benzer genetik ve fenotipik sonuçlar ürettiğinden, ikisini ayırt etmek zordur.

Bilim adamları bir gen veya fenotipin bir coğrafi alandaki sıklığını gözlemleyebilir. Frekanslar melez bölgesinde aniden değişebilir ve basamaklı bir topluluk oluşturabilir. Örneğin, ateş karınlı kurbağalara özgü genlerin sıklığı coğrafi menzilinde yaklaşık %100'den hibrid bölgede %50'ye, sarı karınlı kurbağa bölgesinde %0'a düşer. Bu topluluklar gen akışını veya melezler arası popülasyonları etkileyen doğal seçimi yansıtır.

Hibrit bölgeler, sapma ve türleşme ile ilgili mekanizmaları ve süreçleri incelemek için doğal laboratuvarlardır. Melezleşme, yeni adaptasyonlar ve böylece tür çeşitliliği üreten genetik varyasyon oluşturur. Bilim adamları, melez bir bölgede oluşan gen akışını ve doğal seçimi karakterize etmek için birden fazla topluluğu analiz edebilirler. Bu bilgi, bilim adamlarının farklı faktörlerin türleri ve popülasyonları nasıl etkilediğini daha iyi tahmin etmesini sağlar.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter