Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

32.4: Genetik Sürüklenme
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Genetic Drift
 
TRANSKRİPT

32.4: Genetik Sürüklenme

Muhtemelen en iyi bilinen evrimsel mekanizma olan doğal seçilim, sağkalım ve üremeyi artıran özelliklerin yaygınlığını artırır. Ancak, evrim sadece olumlu özellikleri yaygınlaştırmazken, her zaman nüfus yararına da işlemez.

Hayat adil değildir. Bir tarlada otlayan bir geyik, bir şimşek yüzünden yemeğini yarıda kesmek zorunda kalabilir. Eğer popülasyondaki üç kişiden biri kaybolursa, popülasyonun gen havuzunun 1/3’ü kaybolur. Bunun gibi rastgele olaylar bir popülasyonu bazen nesiller boyunca etkileyebilir. Bu evrimsel mekanizmaya genetik sürüklenme denir.

Genetik sürüklenme, tesadüfi olaylar nedeniyle popülasyon alel frekanslarında bir kaymadır. Aleller bir genin varyasyonlarıdır ve sıklığı, bu alel ile popülasyonun bir kısmı veya yüzdesidir. Genetik sürüklenme, avantajlı, nötr ve zararlı alellerin frekanslarını değiştirebilir.

Genetik sürüklenme yeterince büyük popülasyonları önemli ölçüde etkilemez; bunun nedeni, izole olarak değil, doğal seçilim gibi diğer evrimsel mekanizmalar ile birlikte meydana gelmesidir. Büyük popülasyonlarda birçok kişi kaybolabilir ve kalan gen havuzu hala doğal seçilim için yeterince çeşitlidir.

Ancak, genetik sürüklenme keskin bir örnekleme hatası oluşturarak, küçük popülasyonlarda genetik çeşitliliği azaltabilir. Örnekleme hatası, bir örneklem türetildiği popülasyonu temsil etmediğinde oluşur. Bir popülasyonun bir kısmı ortadan kaldırıldığında, kalan üyeler orijinal popülasyonun genetik çeşitliliğinin sadece bir kısmını temsil edebilir. Daha büyük örnekler genellikle daha temsilidir, bu yüzden bilim adamları deneylerinde örneklem boyutunu en üst düzeye çıkarırlar.

Genetik sürüklenme iki ekstrem örnek darboğaz etkisi (doğal afetler gibi felaket olayların neden olduğu) ve kolonizasyon sonucu görülen kurucu etkisidir. Her iki durumda da daha büyük popülasyonlardan elde edilen küçük popülasyonlar, bazen daha az olumlu özelliklerden, evrime yol açan bir örnekleme hatası oluşturur.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter