Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

1.7: Taksonomi
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Taxonomy
 
TRANSKRİPT

1.7: Taksonomi

Taksonomi, paylaşılan özelliklere dayalı olan biyolojik organizma gruplarını ortak bir şekilde tanım ve adlandırma bilimidir. Latince adlarla daha fazla kapsayıcı kategorileri için bir hiyerarşi kullanır. Taksonominin en küçük birimleri olan tür ve cins, bir sistemdeki her bir türe resmi, taksonomik bir ad vermek için kullanılır. Binom adlandırma olarak bahsedilen bu sınıflandırma sistemi 18. yüzyılda Carolus Linnaeus tarafından resmileştirildi.

Taksonomi Hiyerarşisi

Carolus Linnaeus’un ilk önerdiği hiyerarşi genişletilmiş olmasına rağmen bugün hala kullanılmaktadır. Rütbe sırası — en yüksek veya en büyük gruptan en küçük veya en spesifiğe doğru— aşağıdaki gibidir: üst alem, alem, filum, sınıf, takım, aile, cins ve türler.

Binom Adlandırma

Taksonominin en küçük biriminden başlayarak, benzer türler aynı cinste gruplanır. Örneğin, kutup tavşanı ve kara kuyruklu tavşan, ikisi de aynı Lepus cinsine aittir, ancak sırasıyla ‘arcticus’ ve ‘californicus’ olmak üzere farklı türlere aittirler. Bir organizmanın taksonomik adı içinde hem cins hem de tür italiktir ve cinsin ilk harfi büyük harfle yazılır. Spesifik organizmaları adlandırmak ve kategorilere ayırmak için kullanılan bu iki parçalı formata, ‘binom adlandırma’ olarak adlandırılır.

Daha Yüksek Seviye Taksonomi

Aynı cinsten üyeler aynı aileye aittir. Örneğin tavşanlar ve yabani tavşanlar “Leporidae” ailesine aittir. Onlar, tavşanlara ve yabani tavşanlara benzeyen ama daha küçük, yuvarlak bedene sahip olan ve görünür kuyruğu olmayan pikalar (Ochotonidae ailesi) gibi diğer bazı kemirgen türleri ile aynı takımı da (Lagomorpha) paylaşırlar. Lagomorfların tümü, keçiler, fareler ve Homo sapiens olarak adlandırılan insanlar gibi tüm plasental, kürklü, süt üreten hayvanları içeren Mammalia sınıfına aittir.

Tüm omurgalı hayvanlar Chordata filumuna ve Animalia alemine aittir. Son olarak, hiyerarşinin üst kısmında üç üst alem vardır. Eukarya tüm hayvanları, bitkileri, mantarları ve protistleri içerir. Arkeler ve Bakteriler prokaryotlardır—çekirdeksiz ve organelsiz tek hücreli organizmalar.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter