Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

5.6: Ozmos

İÇİNDEKİLER
JoVE Core
Biology

This content is Free Access.

Education
Osmosis
 
TRANSKRİPT

5.6: Ozmos

Canlı organizmaların ağırlığının yaklaşık %60 ila % 95’i suya atfedilir. Bu nedenle, hücreler içinde uygun su dengesinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Ozmoz, bir hücrenin plazma zarı gibi yarı geçirgen bir zar boyunca suyun hareketidir. Canlı organizmalarda su, çözücü —diğer molekülleri çözen bir molekül— olarak çok önemli bir rol oynar.

Osmoza Karşı Difüzyon

Hem difüzyon hem de ozmoz pasif taşıma —ek enerji gerektirmeyen hücresel taşıma— türleridir. Difüzyon, bir sıvı (çözücü) içinde çözünmüş bir maddenin (çözünen) yüksek konsantrasyonlu bir alandan düşük konsantrasyonlu bir alana taşınmasıdır. Membran bu çözünen madde için geçirgen ise, bir membranda difüzyon da meydana gelebilir. Belirli bir çözünen maddenin geçişini engelleyen bir zar, yarı geçirgen bir zardır. Yarı geçirgen zar çözünen maddenin akışını durdururken, çözücü serbestçe hareket eder —ozmoz adı verilen bir süreç—.

Mekanizma

Osmoz, yarı geçirgen zarın bir tarafında diğer tarafına göre daha fazla çözünen madde olduğunda ortaya çıkar. Suyun çözünen maddeye oranına ozmolarite denir. Osmoz sırasında su, her iki taraftaki ozmolarite yaklaşık olarak eşit olana kadar düşük ozmolariteli (çözünene göre daha fazla su) taraftan yüksek ozmolariteli (çözünene göre daha az su) tarafa akar. Örneğin, hücre içinde dışarıya kıyasla daha yüksek bir çözünen madde konsantrasyonu varsa, yarı geçirgen bir zarla çevrili bir hücrede su akışı vardır.

Hücrelerdeki Ozmotik Dengesizlik

Ozmotik denge bozulduğunda hücreler genişleyebilir veya küçülebilir. Ozmotik dengesizliğin altında yatan mekanizmalar ve tehlikeli sonuçların önlenmesi sonraki bölümlerde daha ayrıntılı olarak tartışılacaktır.


Önerilen Okuma

Tags

Osmosis Movement Of Water Semipermeable Membrane Concentration Gradient Solute Water Balance Living Organisms Solvent Diffusion Passive Transport

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter